Skoči do osrednje vsebine

Razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25

V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje smo v petek, 23. februarja 2024, objavili Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25.

Prijavitelji, ki imate v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja, lahko svoje predloge programov uvrstite med splošne ali prednostne teme. Pri tem lahko vsak program z enakimi vsebinami prijavite samo enkrat.

Rok za oddajo prijave na Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25 je najkasneje do 21. marca 2024.

Prijava programov, ki jih vnesete v aplikacijo Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju (Katis) je ustrezna, če je kot izpis iz aplikacije pravočasno oddana po pošti.

Vabljeni k prijavi na razpis.