Skoči do osrednje vsebine

Zaprisega okrožnih državnih tožilk in državnih odvetnic

Danes je na Ministrstvu za pravosodje potekala slovesna zaprisega okrožnih državnih tožilk ter državnih odvetnic.

Pred ministrico, ki opravlja tekoče posle, dr. Dominiko Švarc Pipan, so zaprisegle tri okrožne državne tožilke:

  • Kristina Amon za okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
  • Špela Pogačar Škulj za okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani in
  • Ivana Assayed za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

Kot je v nagovoru izpostavila Švarc Pipan, je za pravno državo učinkovito in odgovorno državno tožilstvo izjemnega pomena, saj da je ugled pravosodnega sistema močno povezan z ugledom tožilstva. Tožilstvo je ena ključnih ustanov, ki lahko utrdi pravno državo in zaupanje ljudi v pravni red. Tožilci so pobudniki kazenskega pregona, od njihovega dela sta v veliki meri odvisna vsebina in potek sodnih postopkov, z usmerjanjem Policije pri opravi določenih preiskovalnih dejanj pa so tudi garant ustavnosti in zakonitosti.

Zaprisegli sta tudi:

  • Helena Kodele Rupnik, kot višja državna odvetnica na Zunanjem oddelku Državnega odvetništva v Novi Gorici in
  • Danijela Ćujo, kot državna odvetnica na Zunanjem oddelku Državnega odvetništva v Mariboru.

Zakon o državnem odvetništvu je na novo ustanovil Državno odvetništvo Republike Slovenije kot poseben državni organ, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, hkrati pa opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene s tem in drugimi zakoni.

skupinska fotografija državnih tožilk z ministrico po zaprisegi
1 / 2