Skoči do osrednje vsebine

Vlada potrdila predlog novele Zakona o trošarinah

Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o trošarinah, s katerim zvišujemo trošarine za tobačne izdelke in krepimo nadzor nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji.

Za najbolj razširjene tobačne izdelke – cigarete – je predvideno približno triodstotno zvišanje trošarine, sicer pa je zvišanje odvisno od cenovne kategorije. Za tobak za segrevanje in za elektronske cigarete bo obdavčitev bolj primerljiva sosednjim državam.

S predlogom novele dopolnjujemo opredelitev izdelkov, namenjenih vdihovanju, brez izgorevanja, ki lahko vključujejo morebitne nove izdelke, kot so zeliščni zvitki za segrevanje brez tobaka, elektronske vodne pipe in drugo.

Ker se z zviševanjem obdavčitve trošarinskih izdelkov v Sloveniji zaznavno povečujejo aktivnosti glede nezakonite proizvodnje in trgovine s trošarinskimi izdelki z namenom izogibanja plačilu davkov ter drugih dajatev, z rešitvami iz predloga zakona krepimo tudi nadzor nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji ter uvajamo nadzor nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov.

Predlog tako vključuje obveznost proizvodnje tobačnih izdelkov in predelave ter skladiščenja nepredelanega tobaka izključno v trošarinskem skladišču ter prepoved proizvodnje tobačnih izdelkov ter predelave in skladiščenja nepredelanega tobaka fizičnih oseb za namen opravljanja dejavnosti. Širimo tudi seznam izdelkov, ki so v skladu z veljavnim zakonom predmet posebnega trošarinskega nadzora, ker se lahko porabijo za pogon ali ogrevanje.

Na področju oprostitve trošarine za energente za energetsko intenzivna podjetja z letom 2026 predlagamo uvedbo pogoja pridobitve certifikata ISO 14001 ali ISO 50001, ki sta mednarodna standarda za upravljanje okolja in energije.

Predlog danes potrjene novele ne vključuje zvišanja trošarine za alkohol in alkoholne pijače, ker bo ta vidik obravnavan v paketu širših davčnih sprememb. Medresorska razprava na temo morebitne dodatne obdavčitve nezdrave hrane in pijač bo opravljena v prihodnjih mesecih.