Skoči do osrednje vsebine

Trgovsko ime biocidnega proizvoda

Na spletni strani SPOT Priglasitev biocidnega proizvoda je objavljen seznam izrazov, ki jih z vidika 69. člena Uredbe 528/2012/EU ni dovoljeno uporabljati.

Trgovsko ime biocidnega proizvoda ne sme biti zavajajoče glede tveganja, ki ga proizvod predstavlja in ne sme vsebovati navedb iz drugega odstavka 69. člena Uredbe 528/2012/EU oziroma izrazov/navedb, ki se sprejmejo na nivoju EU.

Pri poimenovanju biocidnih proizvodov ni dovoljena uporaba zavajajočih trgovskih imen in jih Urad v postopku odobravanja na podlagi Uredbe 528/2012/EU in po prehodnem postopku priglasitve lahko zavrne.