Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za financiranje raziskovalno-inovacijskih projektov na področju agroekologije

Evropsko partnerstvo o agroekologiji je objavilo prvi javni razpis za financiranje skupnih evropskih raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju agroekologije v skupni višini 32 milijonov evrov.

Področje javnega razpisa

Prvi javni razpis je namenjen spodbujanju agroekologije na ravni kmetij in krajine. Cilj je financirati transdisciplinarne raziskovalne in inovacijske projekte, ki obravnavajo prehod na agroekologijo v konvencionalnih in ekoloških kmetijskih sistemih na ravni kmetije in njeni neposredni okolici.

Projektni predlogi bodo morali izkazovati multidisciplinarni in celostni pristop s perspektivo več akterjev. Probleme in izzive bodo morali obravnavati z evropske in širše perspektive.

Projekti bodo lahko temeljili na obstoječih živih laboratorijih ali bodo združevali različne akterje, ki uporabljajo pristop živih laboratorijev. Za dopolnitev pristopa živih laboratorijev se bodo lahko vključile raziskovalne infrastrukture.

Raziskovalna in inovacijska vprašanja bodo morala obravnavati dejanske potrebe deležnikov v postopkih soustvarjanja skupaj s končnimi uporabniki in vključevati njihovo praktično znanje.

Kdo se lahko prijavi na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalci z univerz in drugih visokošolskih ustanov, raziskovalnih institucij, akterjev iz javnega sektorja, neprofitnih organizacij in zasebnih podjetij ob upoštevanju nacionalnih/regionalnih predpisov in meril za upravičenost. 

Prijavljeni konzorciji bodo morali vključevati vsaj tri upravičene partnerje, ki zaprosijo za financiranje iz vsaj treh različnih držav, ki prispevajo sredstva za javni razpis. Sredstva za sodelujoče organizacije bo zagotovila njihova ustrezna nacionalna ali regionalna organizacija za financiranje v skladu z njihovimi pravnimi pogoji in pogoji Evropske komisije.

Informacije o pogojih in merilih za upravičenost organizacij iz Slovenije so na voljo v Prilogi IX iz razpisne dokumentacije (v angleščini) od strani 61 do 64.

Predstavitev javnega razpisa

Predstavitev javnega razpisa za možne prijavitelje bo v obliki spletnega seminarja potekala 5. marca 2024 od 10.00 do 13.00. Na spletni seminar, ki bo potekal v angleščini, se je treba predhodno prijaviti prek spletne prijavnice (v angleščini).

Prijavni roki

Rok za oddajo predprijav na javni razpis je 26. april 2024 do 14.00. Celovite prijave odobrenih predprijav bo treba oddati do 19. septembra 2024 do 14.00.

Spletno mesto javnega razpisa 

Razpisna dokumentacija in druge informacije o javnem razpisu, iskalnik partnerjev ter platforma za oddajo predprijav in prijav se nahajajo na spletnem mestu javnega razpisa (v angleščini).