Skoči do osrednje vsebine

Izriv plina je nepredvidljiva nevarnost pri pridobivanju premoga

Rudarski inšpektor Inšpektorata za naravne vire in prostor je včeraj opravil izredni inšpekcijski nadzor v zvezi z izrivom plina v jami Pesje Premogovnika Velenje. Izvajalcu rudarskih del Premogovnika Velenje d. o. o., je z ustno odločbo odredil takojšnjo zaustavitev rudarskih del na odkopu.

Center za obveščanje je rudarskega elektroenergetskega inšpektorja obvestil, da se je 20. februarja 2024 ob 17. uri in 48 minut v Premogovniku Velenje zgodil izriv plina na lokaciji 10. sekcije (nadkopnega dela) odkopa v jami Pesje. Inšpektor je v naslednjih urah opravil izreden inšpekcijski nadzor pri izvajalcu rudarskih del Premogovnika Velenje. Zaradi povečane koncentracije jamski plinov, ogled kraja dogodka ni bil mogoč.

Izvajalec rudarskih del Premogovnika Velenje je inšpektorja seznanil z nesrečo, stanjem ponesrečencev ter ukrepi, ki jih je izvedel po nesreči. V času inšpekcijskega nadzora so izvajali intenzivno prezračevanje odkopa in dodatno merjenje jamskih plinov.Pred izrivom plinov je na delovišču potekala faza pridobivanja nadkopnega premoga (spuščanje loput, sekcij – točenje stropa). Sam izriv plina pa se je zgodil pri zapiranju nadkopnega dela premogovega sloja. Izbruh je bil trenuten. Prišlo je do zaprašitve na odkopu iz lokacije 10 sekcije proti pogonu čela ter po izstopni progi. Merilne naprave na delovišču so pokazale prekoračene mejne koncentracije jamskih plinov. Tako vrednosti metana kot ogljikovega dioksida sta presegali 5 odstotkov.

Na osnovi navedenih ugotovitev je rudarski inšpektor izvajalcu rudarskih del Premogovnik Velenje z ustno odločbo odredil ukrep zaustavitve rudarskih del na odkopu. Ustavitev veljala, dokler vrednosti jamskih plinov, ogljikovega dioksida (CO2) in metana (CH4) ne padejo pod dovoljeno koncentracijo CH4 pod 1,5 odstotka in CO2 pod 1,5 odstotka. Pred ponovnim zagonom odkopa je potrebno pregledati delovišče in ponovno preveriti delovanje dihalnikov na samem odkopu in v odvozni progi odkopa.