Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo rešuje stavkovne zahteve kmetijskih organizacij glede obdavčitev v kmetijstvu

MKGP je od nadaljevanja zadnjega pogovora s kmetijskimi organizacijami, ki je potekal 15. februarja, že izvedlo nekatere aktivnosti glede izvzema območij z omejenimi dejavniki za kmetovanje (OMD) iz obdavčitev. V začetni fazi bo opravljena analiza vpliva OMD na kmetijstvo in prehransko varnost, ki bo predstavljala podlago za nadaljnje pogovore glede sprememb Zakona o dohodnini (ZDoh).
Sestanek s predstavniki Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije.
1 / 3

Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) so se včeraj sestali s predstavniki Ministrstva za finance (MF) in dogovorili o možnosti, da bi spremembe dohodninskih določb, vezanih na OMD, uvrstili med spremembe ZDoh. Pogoj, da pride do spremembe ZDoh, pa je priprava analize, ki bi pokazala direktni vpliv OMD na posamezno kmetijsko gospodarstvo in širše, tudi vpliv tako na trajnostni razvoj kmetijstva, kot tudi na prehransko varnost prebivalcev.

MKGP bo torej v začetni fazi opravil analizo direktnega vpliva OMD na posamezno kmetijsko gospodarstvo in širše - na trajnostni razvoj kmetijstva ter na prehransko varnost Slovenije in njenih prebivalcev. Analiza bo predvidoma zaključena do aprila letos, predstavljala pa bo podlago za spremembo ZDoh. Prav tako se bodo nadaljevali strokovni in operativni razgovori z MF, brez katerega sprememba določitve, da se OMD izvzame iz obdavčitve, ne more biti realizirana. Čas, da se rešitev, sprejemljiva za vse organizacije najde, je do letošnje jeseni.

Ministrica Mateja Čalušić si še naprej želi tvornega sodelovanja s kmetijskimi organizacijami, zato se bo s predstavniki le-teh tudi vnaprej posvetovala. Danes se je tako sestala s predstavniki Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije.