Skoči do osrednje vsebine

Dialog med predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji in Vlado se nadaljuje

Pod vodstvom državnega sekretarja za kulturo mag. Marka Rusjana se je na drugi seji sestala Delovna skupina za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji. Seja je potekala 14. februarja 2024.
Fotografija udeležencev srečanja v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo

Srečanje Delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji | Avtor: Arhiv Ministrstva za kulturo

Na tokratni seji so se člani in članice delovne skupine seznanili z vsebino 5. Delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2023 do 2027. Vabljeni gostje, člani slovenske delegacije, sodelujoči pri oblikovanju končnega dogovora, so predstavili program, ki se dotika področja umetnosti in kulture, podpore kulturni raznolikosti in kulturnim ustanovam, področja visokega šolstva in znanstvenih ustanov, predšolske vzgoje, šolstva in izobraževanja odraslih, področja mladine in športa, ter drugih oblik sodelovanja, ki se nanašajo na sodelovanje na področjih enakosti spolov in medijev, večstranskega sodelovanja v različnih mednarodnih organizacijah in sodelovanja pristojnih institucij za kartografijo in standardizacijo zemljepisnih imen. Člani delovne skupine so spregovorili še o možnostih, kako bi lahko sprejeti 5. Delovni program skladno z 61. členom Ustave Republike Slovenije še bolje izkoristili za uresničevanje individualnih pravic pripadnikov nemško govoreče etnične skupine. Na seji so člani delovne skupine predstavili še svoje želje na področju izobraževanja in prenove razpisnih mehanizmov za podporo kulturnih projektov.

Delovna skupina tokrat ni določila teme za prihodnje srečanje. Glede na potek seje pa je bilo razvidno, da si predstavniki nemško govoreče etnične skupine želijo tvornega sodelovanja z državo na vseh področjih, ki zadevajo tudi njih. Naslednja seja bo predvidoma čez štiri mesece.