Skoči do osrednje vsebine

Dosegli smo cilj in z vpisom obveznic za državljane spodbudili zanimanje za kapitalski trg

Vpis državnih obveznic za fizične osebe, ki jih bomo izdali prvič, je bil uspešen. Obveznice z oznako RS94 je vpisalo 9427 državljanov v skupni nominalni vrednosti 258.398.000 evrov. Odprtih pa je bilo 5659 novih trgovalnih računov. To kaže, da so državljani prepoznali ponujeno alternativo drugim naložbam. Dosegli smo enega ključnih ciljev – večje zanimanje za kapitalski trg.
Minister za govorniškim pultom daje izjavo novinarjem.

Minister Klemen Boštjančič na novinarski konferenci o rezultatih vpisa prvih obveznic za državljane. | Avtor: Ministrstvo za finance

Za vzdrževanje likvidnosti na borznem trgu Ljubljanske borze in OTC trgu (zunajborznem) so uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic NKBM dodatno dodeljene obveznice v višini 1 odstotka zneska izdaje obveznic. Celoten skupni nominalni znesek izdaje obveznic RS94 tako znaša 261 milijonov evrov. Vrednost vplačanih zneskov vlagateljev se ne bo znižala.

Gre za prvo tovrstno izdajo, ki predstavlja novost na slovenskem trgu. Na Ministrstvu za finance smo z vpisom zadovoljni. Projekt je prilagojen ciljni javnosti – vlagateljem smo se približali z ročnostjo obveznic (tri leta), z obrestno mero (3,40 odstotka letno), s prilagoditvijo davčne obravnave obresti, poskrbeli pa smo tudi za distribucijsko mrežo. Število vpisnih mest se je med vpisom zaradi povpraševanja povečalo. Skupno je bilo na voljo kar 260 vpisnih mest po vsej državi, kar je omogočilo dober sprejem projekta v javnosti. Distributerjem, ki so pri projektu sodelovali z ministrstvom, to so banke NLB, NKBM, BKS in SKB ter borznoposredniška hiša Ilirika, se ob tem zahvaljujemo za uspešno sodelovanje.

Še posebej nas veseli, da med vpisniki obveznic velik delež predstavljajo tisti, ki so ob tej priložnosti prvič odprli trgovalni račun. Želimo si, da ostanejo aktivni na kapitalskem trgu. Eden od pomembnih ciljev te izdaje je bil namreč spodbuditi zanimanje za različne možnosti varčevanja na kapitalskem trgu in spodbuditi trajno sodelovanje pri tovrstnih naložbah.

Slovenski kapitalski trg je med slabše razvitimi v Evropi, zato si bomo za njegov razvoj morali prizadevati tudi z drugimi, bolj dolgoročnimi ukrepi. Izdajo obveznic za fizične osebe tako vidimo kot enega od prvih korakov na poti njegovega razvoja.

Poleg razvoja kapitalskega trga, ki predstavlja eno od strateških prioritet ministrstva, s to izdajo zasledujemo tudi druge cilje:

  • Zagotavljanje proračunskih sredstev z dodatnim vlagateljskim zaledjem v obdobju, ko bo izvajanje obnove Slovenije po poplavah najbolj intenzivno.
  • Z višjim donosom ponujamo alternativo bančnim vlogam. Z naložbo v državne obveznice lahko državljani dosežejo večjo razpršenost in raznovrstnost svojih naložb ter zmanjšajo tveganje.
  • Izboljšanje finančne pismenosti. S pridobivanjem izkušenj z obveznicami mali vlagatelji krepijo finančno znanje, kar jim omogoča boljše finančne odločitve in upravljanje osebnih financ.
  • Vzpodbuditi želimo trajno participacijo fizičnih oseb v takšnih instrumentih, ne zgolj priložnostno oziroma enkratno.

Obveznice bodo izdane 23. februarja 2024, predvidoma 27. februarja 2024 pa bodo uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi. Na borzi bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli, tudi pravne osebe.

Državne obveznice bodo vodene ter poplačane skladno z najvišjimi standardi transparentnosti in zaščite vlagateljev, kot vse doslej izdane obveznice Republike Slovenije.