Skoči do osrednje vsebine

Številka za klic v sili 112 bo tudi v času stavke delovala nemoteno

Varnost in zaščita ljudi sta naša najvišja prednostna naloga, zato zagotavljamo, da bo številka za nujne klice v sili 112, vedno delovala nemoteno, ne glede na stavkovne aktivnosti zaposlenih v centrih za obveščanje.

Vsi postopki, ki so ključni za sprejemanje klicev na številko 112, njihova obdelava, aktiviranje enot, obveščanje ter alarmiranje pristojnih služb, ostajajo nespremenjeni in bodo izvajani nemoteno, kot v normalnih okoliščinah. 

S tem želimo zagotoviti, da bodo v primeru nesreč vse ustrezne službe, vključno z zdravstvenimi dispečerji, gasilci, gorskimi, jamarskimi in drugimi reševalci, intervenirale takoj po klicu na številko 112.

Pomembno je tudi poudariti, da bo obveščanje in alarmiranje javnosti v primeru morebitnih nevarnosti, kot so poplave, slabše vremenske razmere ali drugi naravni pojavi, še vedno potekalo nemoteno, brez razlik med obdobjem stavke in običajnimi delovnimi pogoji. 

To pomeni, da vse dejavnosti, ki so neposredno povezane z varovanjem človeških življenj in premoženja, ostajajo nespremenjene in nujne.

Bodo pa v primeru stavke in po odločitvi stavkovnega vodstva nekatere administrativne in tehnične aktivnosti, ki niso ključne za nujno delovanje in varnost ljudi, lahko neizvajane oziroma okrnjene.To vključuje administrativna opravila, v povezavi z pripravo in objavo  informacijskih biltenov o dogodkih in posodabljanje podatkovnih baz, ki niso neposredno povezane z odzivom na nujne klice. Prav tako je mogoče, da se po odločitvi stavkovnega vodstva ne bo izvajalo izobraževanje zaposlenih za njihove lastne naloge ali potrebe civilne zaščite.

  • Izjava generalnega direktorja o stavki centrov za obveščanje

    V primeru stavke v Centrih za obveščanje Republike Slovenije je nujno potrebno izvajati aktivnosti, ki so predvidene že z zakonom in pod zakonskim predpisom, saj nujni klic v sili na številko 112 ne sme biti nikoli podvržen nobenim stavkovnim aktivnostim. To bi lahko posledično ogrozilo človeška življenja in premoženje. Jasno je določeno, da se vse aktivnosti, povezane s sprejemanjem klicev na številko 112, obdelavo klicev, aktiviranjem enot ter obveščanjem in alarmiranjem vseh ostalih pristojnih služb, morajo izvajati neprekinjeno in kot običajno, ne glede na to, ali poteka stavka ali ne. To pomeni, da morajo ljudje v primeru potrebe še vedno poklicati številko 112, kjer bo operater poskrbel za vse potrebne aktivnosti, da bodo ustrezne službe kot so: zdravstveni dispečerji, gasilci, gorski reševalci, jamarski reševalci in drugi, intervenirale. V primeru izvedbe stavke je mogoče, da nekaterih aktivnosti delavci v centrih za obveščanje ne bodo izvajali. Gre za administrativna strokovno-tehnična opravila, ki niso nujna za zagotavljanje normalnega delovanja in varnosti ljudi. Med njimi spadajo tudi vsebine, povezane z dnevnimi informacijskimi in tedenskimi bilteni ter analitičnimi vsebinami o nesrečah, ki so se zgodile, skupaj z grafično predstavitvijo na spletnih medijih. Še vedno pa je nujno posredovati vsa opozorila in obvestila o življenjsko pomembnih dogodkih, kot so možnosti poplav, slabih vremenskih razmer, neurij, zemeljskih plazov in drugo. Vse aktivnosti obveščanja zato ostajajo nespremenjene. Drugi sklop aktivnosti, ki jih ni nujno izvajati v času stavke, vključuje izobraževanja zaposlenih in izobraževanja na področju zaščite in reševanja ter ažuriranje podatkovnih baz, imenovanih PodZiR, ki niso nujna za delovanje sistema zaščite in reševanja. Vse ostale aktivnosti, ki zagotavljajo varnost človeških življenj in premoženja so torej nujne in ostajajo nespremenjene.