Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je razpis za sofinanciranje plač strokovnih delavcev v nacionalnih panožnih športnih šolah

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za naslednje štiriletno obdobje 2024–2028. Skupno bo na voljo približno 9,2 milijona evrov, kar je za 1,4 milijona več, kot v preteklem obdobju.

Vsaka štiri leta ministrstvo objavi razpis za sofinanciranje plač strokovno izobraženim delavcem, ki so zaposleni pri nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo programe, ki so namenjeni pretežno športni vzgoji otrok in mladine. Ti so bodisi usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport ali pa v individualne in kolektivne športe s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah, ki so na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger. Tokrat v obdobju od 1. marca 2024 do 29. februarja 2028.

Z javnim razpisom želimo nadaljevati z izvajanjem kakovostnega in srednjeročnega programa za otroke in mladino, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. Programi se izvajajo na podlagi srednjeročne strategije panožne športne šole in štiriletnega programa organiziranosti in delovanja nacionalne panožne športne šole za posamezno športno panogo oziroma disciplino.

Minister Matjaž Han ob tem poudarja: »Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti za doseganje vrhunskih rezultatov, izboljšujejo kakovost dela s to občutljivo populacijo, saj programe vodi strokovno izobražen kader.«

Ministrstvo bo v okviru javnega razpisa sofinanciralo do 120 plač strokovno izobraženih delavcev, ki so zaposleni pri nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo omenjene programe. V letošnjem letu je za namen sofinanciranja plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol zagotovljenih 1.914.333 evrov, za leto 2025 pa je predvidenih 2.297.200 evrov. Za leto 2026 je predvidenih 2.297.200 evrov, za leto 2027 2.297.200 evrov in za leto 2028 382.867 evrov. Skupaj za vsa leta znaša znesek sofinanciranja do 9.188.800 EUR. Zaradi usklajevanju plač trenerjev z rastjo plač v javnem sektorju smo sredstva, glede na prejšnji razpis, povečali iz 7,8 na 9,2 milijona evrov.

Upravičenci so nacionalne panožne športne zveze, ki jim, na podlagi sklepa ministra o določitvi števila sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo, pripadajo sredstva za vsaj enega strokovno izobraženega delavca.

Na razpis se upravičenci lahko prijavijo do 18. marca 2024. Prijavitelji obrazce in priloge natisnejo in pošljejo po pošti.

Na ministrstvu se zavedamo pomena športa in kot je že večkrat dejal minister Han, si bomo še naprej prizadevali zagotavljati spodbudno okolje in dobre pogoje za razvoj slovenskega športa, tako z dolgoročnimi strateškimi usmeritvami kot finančnimi spodbudami: »S celostnim pristopom na področju športa zagotavljamo šport za vse. Za izvajanje programa športa v letu 2024 namenjamo 43,13 milijona evrov, dodatna dva milijona bo prispevalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, skupno 45 milijonov evrov. Prav je, da športu vrnemo tisto, kar nam že ves čas daje. Vrhunski šport in dosežki namreč niso samoumevni, zato je tovrstna podpora nujna. Da bi lahko še naprej konkurirali v svetovnem merilu in posegali po najboljših rezultatih, rabimo seveda tudi vrhunske trenerje, ki vzgajajo vrhunske športnike. Na tem mestu gre vsekakor velika zahvala vsem trenerkam in trenerjem ter športnicam in športnikom za vso predanost, vztrajnost, strast in angažiranost, ki ima veliko težo pri tem, da je Slovenija vedno v tekmi z najboljšimi.«

Ob tem velja spomniti tudi na odprt Javni razpis za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2024 v vrednosti 14,4 milijona evrov, ki smo ga objavili prejšnji teden. Z njim želimo povečati delež športno dejavnih odraslih v strokovno vodenih programih, povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih, obdržati število vrhunskih športnikov in povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.