Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka predloga Zakona o informacijski varnosti

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je v javno obravnavo posredoval osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti (EVA 2023-1544-0005) po rednem postopku.

URSIV je pripravil osnutek predloga novega Zakona o informacijski varnosti (v nadaljnjem besedilu ZInfV-1), ki bo nadomestil Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23 – ZDU-1O in 49/23; v nadaljnjem besedilu: ZInfV) in ga objavil na portalu e-Demokracija med predlogi predpisov, pri čemer so podane tudi ustrezne informacije o predpisu ter njegove obrazložitve.

Hkrati je URSIV objavil tudi spremni dopis št. 007-66/2023/2, z dne 16. februarja 2024, s katerim je povabil strokovno, zainteresirano in drugo javnost, da poda svoje morebitne komentarje, pripombe oziroma predloge na objavljeni osnutek predloga predpisa do ponedeljka, 18. marca 2024. Zato je komentiranje osnutka predloga ZInfV-1 s strani javnosti omogočeno prek prej navedenega portala do vključno ponedeljka, 18. marca 2024.