Skoči do osrednje vsebine

Agencija je v teh dneh pričela z izdajo začasnih odločb za neposredna plačila za leto 2023

Prvi del izplačila za neposredna plačila predstavljajo začasne odločbe v višini 80 odstotkov vrednosti, drugi del pa končne odločbe v preostanku vrednosti.

V okviru začasnih odločb bodo, v višini 80 odstotkov skupne vrednosti, izplačane naslednje intervencije:

  • osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost (ODPT)
  • dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost (DPDPT)
  • dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete (MK)
  • SOPO (sheme za podnebje in okolje): ekstenzivno travinje (EKST)
  • SOPO: tradicionalna raba travinja (TRT)
  • vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline (BR)

Končne odločbe, ki bodo poleg preostalega deleža plačil zajemale tudi ostale intervencije v okviru neposrednih plačil, bo agencija izdala v maju in juniju 2024.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na aktrp@gov.si ali na telefonsko številko 01 580 77 92.