Skoči do osrednje vsebine

Strokovno srečanje o pripravljenosti na razvoj in uporabo jedrske energije v Sloveniji

Uprava za jedrsko varnost je 13. februarja 2024 na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo Instituta Jožef Stefan organizirala strokovno srečanje Pripravljenost na razvoj in uporabo jedrske energije v Sloveniji.

Cilj srečanja je bilo ugotoviti pripravljenost Slovenije (državnih organov, izobraževalnih in raziskovalnih organizacij ter industrije) na razvoj in uporabo jedrske energije s poudarkom na izvedbi projekta drugega bloka jedrske elektrarne (JEK2).

Srečanje so z uvodnimi nagovori otvorili Igor Sirc, direktor Uprave za jedrsko varnost, profesor dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta Jožef Stefan in mag. Miran Gajšek, državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Slednji je v svojem govoru poudaril pomen miroljubne uporabe jedrske energije za doseganje dolgoročnih energetskih in podnebnih ciljev naše države, ob tem pa tudi njen pomen za spodbujanje razvoja znanosti in izobraževanja.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za projekt JEK2, Danijel Levičar, je predstavil vladne aktivnosti v podporo jedrskemu programu in projektu JEK2. Sledila je podrobna predstavitev projekta JEK2 s strani GEN energije.

Strokovnjaki iz izobraževalnih in raziskovalnih organizacij, industrije ter predstavniki iz Uprave za jedrsko varnost so predstavili svoje aktivnosti in videnje svojega dela na projektu JEK2, s posebnim poudarkom na številu in usposobljenosti strokovnjakov na teh področjih. Vsi deležniki so se strinjali, da je področje jedrskih in sevalnih tehnologij trenutno kadrovsko podhranjeno in da je skrb za razvoj potrebnih kadrov ter pravočasna krepitev vseh deležnikov ena od glavnih potrebnih aktivnosti, povezanih s projektom JEK2.

Srečanje se je zaključilo z okroglo mizo z naslovom Zagotovitev potrebnih kapacitet za širitev jedrskega programa, na kateri so sodelovali: Igor Sirc, direktor Uprave za jedrsko varnost, Danijel Levičar, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za projekt JEK2, dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energija d.o.o., Gorazd Pfeifer, predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško, profesor dr. Leon Cizelj, Institut Jožef Stefan, Odsek za reaktorsko tehniko, profesor dr. Iztok Tiselj, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, profesor dr. Mihael Sekavčnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in dr. Tanja Goričanec, predsednica združenja Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije. Vsi govorniki so izrazili optimizem glede načrtovanega projekta JEK2, so se pa strinjali, da bo potrebno motivirati mlade z različnimi programi (ozaveščanje, štipendiranje, sodelovanje z gospodarstvom ipd.) za študij in delo na področju jedrskih tehnologij.

Množična udeležba na srečanju je pokazala prepoznavno zanimanje in zainteresiranost vseh ključnih deležnikov za sodelovanje v projektu JEK2. Konstruktivno sodelovanje med državnimi organi, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami ter industrijo je eno izmed glavnih sporočil tega srečanja.