Skoči do osrednje vsebine

Regionalni prostorski plani dobivajo vsebino

V okviru priprav strokovnih podlag za regionalne prostorske plane (RPP) je bila 14. februarja 2024 izvedena delavnica. Cilj delavnice je bil soočiti in zbližati najpomembnejše razvojne potrebe regij in nosilcev urejanja prostora. Organizator delavnice je bil Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sodelovanju s podjetji Acer, Locus in Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ).

Namen delavnice je bil spodbuditi tako regionalne razvojen agencije kot tudi nosilce urejanja prostora (NUP)  k premisleku o ključnih vsebinah, ki jih mora obravnavati RPP za posamezno regijo. Razpravljali so o sektorskih stališčih ter o ključnih potencialih, težavah in potrebah regij.

Na delavnici so se predstavniki regij posvetovali s predstavniki sektorjev in skupaj izbrali prioritetne usmeritve na področjih poselitve, krajine in gospodarske javne infrastrukture za vsako regijo. Posebej je bilo poudarjeno področje upravljanja voda. Na področju poselitve so bile prednostno obravnavane teme vloga naselij v sistemu središč, širša mestna območja, poslovne cone, stanovanjske ureditve za mlade ter primanjkljaj zemljiških ukrepov. Na področju gospodarske javne infrastrukture pa so bile kot prioritete izpostavljene oskrba z vodo v regijah, ki se soočajo s sušnimi težavami v poletnih mesecih, ter področja železniške infrastrukture, trajnostne mobilnosti in kolesarskih povezav.

Zaključek delavnice je prinesel smernice za nadaljnje delo. Vsi udeleženci (48 predstavnikov regij, ministrstev in njihovih izpostav ter prostorskih načrtovalcev) so se strinjali, da je ključen dialog med RRA in NUP, aktivna vključenost razvojnih resorjev, določitev prioritet področij, in sicer ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in ekonomske upravičenosti, dialog med občinami in RRA-ji v regiji, pridobivanje mnenj v občinah regij ter izdelava manjkajočih strokovnih podlag sektorjev.