Skoči do osrednje vsebine

Prva seja novega stanovanjskega sveta

Včeraj se je odvila prva seja stanovanjskega sveta, posvetovalnega telesa ministra, ustanovljenega na podlagi Stanovanjskega zakona. Glavni namen novoustanovljenega sveta je sooblikovanje nove stanovanjske politike.

Po uvodni seznanitvi članov s Pravilnikom o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta sta minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in državni sekretar dr. Klemen Ploštajner predstavila dosedanje delo ministrstva na področju stanovanjske politike. Orisala sta tudi načrte ministrstva za naslednje obdobje v povezavi s predvidenimi spremembami stanovanjske zakonodaje ter drugimi potrebnimi ukrepi, predvsem zagotovitev stabilnega financiranja stanovanjskih projektov.

Minister Simon Maljevac in državni sekretar dr. Klemen Ploštajner z ostalimi udeleženci

Prva seja stanovanjskega sveta | Avtor: Ministrstvo za solidarno prihodnost

V nadaljevanju sta minister Maljevac in državni sekretar Ploštajner predstavila izhodišča za razpravo glede urejanja neprofitne najemnine in dodeljevanja neprofitnih stanovanj ter urejanja najemnega trga. V razpravi so člani stanovanjskega sveta izpostavili potrebo po oblikovanju sistemskih rešitev za dosego dolgoročnih rezultatov. Med drugim so člani sveta ocenili, da je treba povečati stanovanjski fond, urediti stanovanjske evidence, začeti reševati problematiko neprofitne in tržne najemnine ter pri snovanju stanovanjskih politik upoštevati razlike med občinami in regijami. Minister je člane povabil k odzivu na izhodišča ministrstva in posredovanju predlogov za obravnavo na stanovanjskem svetu, s čimer bi učinkoviteje oblikovali konkretne rešitve.

 

Minister Simon Maljevac in državni sekretar dr. Klemen Ploštajner z ostalimi udeleženci

Prva seja stanovanjskega sveta | Avtor: Ministrstvo za solidarno prihodnost

V stanovanjskem svetu sodelujejo predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Združenja mestnih občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcem Kralji ulice, Inštituta za študije stanovanj in prostora, Slovenskega nepremičninskega združenja – Fiabci Slovenija, Inštituta za politike prostora, PIC - Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, Mladinskega sveta Slovenije in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Člani sveta se bodo srečevali predvidoma na dva meseca.