Skoči do osrednje vsebine

Jevšek: Za zdravo in čisto okolje je tudi Sloveniji namenjeno veliko finančnih sredstev

»Za zdravo in čisto okolje EU v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 Sloveniji namenja veliko denarja. Za cilj Zelena nizkoogljična Slovenija je skupno namenjenih skoraj 800 milijonov evrov, za Savinsko Šaleško regijo so na voljo tudi sredstva iz Sklada za pravični prehod,« je v nagovoru na Mednarodni konferenci o urejanju zelenih površin v Velenju, izpostavil minister Jevšek.
Minister Jevšek ima na odru, za govornico uvodni nagovor na konferenci v Velenju

Uvodni nagovor ministra dr. Aleksandra Jevška na Mednarodni konferenci o urejanju zelenih površin v urbanem okolju | Avtor: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

1 / 3

»Denarja je na razpolago veliko, vendar denar ni vse, potrebni so ljudje in potrebno je sodelovanje, pogovor, kako bomo šli vsi skupaj v bolj zdravo okolje. Ko pripravljamo strategije, je pomembno, da jih pripravljamo skupaj,« je poudaril minister.

V nadaljevanju je minister spregovoril o različnih finančnih mehanizmih, ki vsebujejo »zeleno« komponento. Izpostavil je mehanizem celostnih teritorialnih naložb (CTN), s katerim se v Sloveniji podpira izvajanje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin, Dogovor za razvoj regij, mehanizem Interreg ter norveški in švicarski prispevek.

V okviru Dogovora za razvoj regij je programskemu obdobju 2021-2027 na voljo približno 460 milijonov evrov. Povabilo za pripravo Dogovorov bo predvidoma objavljeno meseca marca, prvi sklenjeni Dogovori so načrtovani v jeseni.

»Zeleno« bo mogoče zaslediti v vseh ukrepih, ki bodo podprti preko Dogovorov, Sklada za pravični prehod (SPP) oziroma projektov, ki bodo financirani z evropskimi sredstvi, saj se zelena preobrazba med drugim močno udejanja tudi preko načela, »da se ne škoduje bistveno« (angleško Do No Significant Harm – DNSH), ki je vpeto v izvedbo Programa evropske kohezijske politike (EKP) 2021-2027 in s tem tudi izvedbo projektov. Načelo DNSH zagotavlja, da dejavnosti, ki bodo podprte, ne smejo škodovati bistveno šestim okoljskim ciljem, opredeljenih v evropski Uredbi.

Za Savinsko Šaleško regijo je v okviru evropske kohezijske politike zelo pomemben mehanizem SPP, ki je novost programskega obdobja 2021-2027. V Sloveniji sta do sredstev tega sklada upravičeni dve premogovni regiji Zasavje in Savinjsko Šaleška regija. Objavljeni so bili že prvi razpisi, izdana pa je bila že tudi prva odločitev o podpori za strateški projekt Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije (DUBT). Kemijski inštitut bo v okviru projekta vzpostavil center v občini Zagorje ob Savi, ki se bo ponašal z vrhunsko raziskovalno infrastrukturo za razvoj tehnologij na področju brezogljičnih tehnologij.