Skoči do osrednje vsebine

V Trbovljah, Topolšici in na Jesenicah bodo dobili sodobne naprave za računalniško tomografijo

V torek, 6. februarja, je Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu s Splošno bolnišnico Trbovlje, Splošno bolnišnico Jesenice in Bolnišnico Topolšica podpisal pogodbo za nakup treh naprav za računalniško tomografijo (CT).

Preko javnih naročil je bilo za dobavitelja izbrano podjetje Siemens, ki bo naprave dobavilo v roku sto dvajset dni po podpisu pogodbe. Ta vključuje tudi zavezo za vzdrževanje opreme za dobo šest let po preteku garancijskega roka.

Cilj naložbe, vredne skoraj tri milijone evrov, financirane izključno iz integralnih sredstev proračuna Republike Slovenije, je nadgradnja obstoječe medicinske opreme v omenjenih zdravstvenih ustanovah. Nove CT naprave bodo nadomestile obstoječo amortizirano, iztrošeno in zastarelo opremo, kar bo omogočilo izvajanje naprednejše diagnostike ter hkrati pacientom povečalo dostopnost do tovrstnih preiskav, s tem pa se bodo skrajšale tudi čakalne vrste.

Z nakupom treh novih CT naprav želimo zagotoviti posodobitev diagnostičnih metod, učinkovito delovanje zdravstvene oskrbe, kakovostne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti zdravljenja. Investicija bo tudi okrepila zmogljivost sistema, zagotovila pravočasno in varno diagnostiko pacientov ter hkrati izboljšala pogoje za delo osebja, ohranjala zahtevano strokovno raven, povečala število in kvaliteto opravljenih preiskav ter ekonomsko učinkovitost upravljanja z medicinsko opremo.

S tem korakom Ministrstvo za zdravje krepi svojo zavezo do kakovostnega in sodobnega zdravstva, ki bo koristilo vsem državljankam in državljanom, saj bodo pacientom z novimi CT napravami zagotovljene popolnejša oskrba ter bolj kakovostna in hitrejša zdravstvena obravnava. Projekt pa ne odraža le zavezanosti države do izboljšanja zdravstvene oskrbe, ampak tudi njeno skrb za osebje v zdravstvenih ustanovah in zagotavljanje normalnih pogojev dela.