Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje s področja mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstam

Generalna direktorica Direktorata za naravo dr. Katarina Groznik-Zeiler je pozdravila udeležence usposabljanje nadzornih organov s področja mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Usposabljanje je potekalo včeraj, 12. februarja 2024, v hiši EU v Ljubljani.

Dr. Katarina Groznik-Zeiler je izpostavila pomen Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (angleško Convention on International Trade in Endangered Species - CITES) ter sodelovanja in izmenjave izkušenj upravnih, strokovnih in nadzornih organov za učinkovito izvajanje Konvencije.

Na strokovnem usposabljanje nadzornih organov na temo mednarodne trgovine z ogroženimi vrstami in izvajanjem CITES v Sloveniji, ki se ga je udeležilo več kot 80 udeležencev upravnih, strokovnih in nadzornih organov za izvajanje CITES v Sloveniji so predstavniki MNVP predstavili konvencijo CITES in pravila, ki v zvezi s Konvencijo veljajo v EU in Sloveniji. Izpostavljene so bile zakonite, kot tudi nezakonite aktivnosti mednarodne trgovine z ogroženimi vrstami. Predstavljeni so bili tudi drugi predpisi s področja varstva vrst v Sloveniji. Predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) je predstavil živalske in rastlinske vrste ter njihovi dele in izdelke v mednarodni trgovini, predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije - Uprave za carine; Kriminalistične policije; Inšpektorata za naravo in rudarstvo, Veterine ter predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva pa specifike njihovega delovanja na področju mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter številne primere iz prakse.

Konvencija CITES  je ena od najstarejših okoljskih mednarodnih konvencij, saj je v letu 2023 minilo že 50 let od njenega podpisa. CITES si skupaj z drugimi mednarodnimi okoljskimi dogovori prizadeva za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Vizija CITES dopolnjuje cilje Svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost Kunming-Montreal, s tem da prispeva k zagotavljanju zakonitost, trajnost in varnost mednarodne trgovine z ogroženimi vrstami prosto živečih vrst. Ukrepi CITES, ki urejajo mednarodno trgovino s prosto živečimi vrstami, so namenjeni obnovi populacij prostoživečih vrst, tako da nobena živalska ali rastlinska vrsta ne izumre zaradi mednarodne trgovine.

Upravni in nadzorni organi sodelujemo v okviru Medresorske delovne skupine za preprečevanje nezakonite trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami skoraj od vsega začetka pristopa Slovenije k CITES. Strokovna pomoč, ki nam jo nudi ZRSVN, pa nas povezuje tudi pri vsakodnevnih situacijah na terenu ali pri pripravi dokumentov.