Skoči do osrednje vsebine

Preprečevanje mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

V Ljubljani je 12. februarja potekalo strokovno usposabljanje nadzornih organov s področja mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Med govorci je nastopila tudi inšpektorica za naravo Inšpektorata za naravne vire in prostor

Udeleženci so se seznanili s pregledom zakonodajne, ki ureja mednarodno trgovino z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami: Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (angleško Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES), izvajanjem konvencije,  Akcijskim načrtom EU za nezakonito trgovino z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami ter slovenskimi predpisi s področja varstva živali in rastlin. Na predstavitvi je ob Ministrstvu za naravne vire in prostor sodelovala še Generalna policijska uprava, Državno tožilstvo, Davčna uprava in Veterinarska fakulteta ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Predstavnica Inšpektorata za naravne vire in prostor, inšpektorica za naravo in vode, Nada Kogovšek je udeležence seznanila z delovnimi področji in postopki inšpektorata, nanizala je tudi nekaj primerov dela inšpekcije na tem področju. Inšpektorji, zadolženi za nadzor CITES zakonodaje, so že več kot 10 let člani medresorske delovne skupine, ki na Ministrstvu za naravne vire in prostor dela na področju preprečevanja mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.  Skupaj so v preteklosti izvedli številne akcije nadzora s tega področja, med drugim nadzor spletne prodaje trgovine z medvedjim mesom in uradnih gojiteljev, ki imajo pridobljeno dovoljenje za gojitev. Inšpekcija letno prejme in obravnava številne pobude za izvedbo inšpekcijskega nadzora zardi suma kršitve CITES zakonodaje ter trgovanja in zadrževanja CITES osebkov. Pri tem velja omeniti, da so s CITES konvencijo zaščitene tako posamezne rastlinske kot živalske vrste. Na konkretnih primerih inšpekcijskih postopkov je bila udeležencem usposabljanja predstavljena problematika nadzorov CITES, zakonodaje, ki jo obravnava inšpekcija v okviru nadzora nacionalne zakonodaje. V zadnjem času namreč opažamo porast primerov pobud, vezanih na nezakonito trgovino, in neprimernimi pogoji zadrževanja velikih mačk. Prav tako opažamo, da se pojavljajo posamezniki, ki so zbiratelji posamezne živalske skupine, katerih pravni položaj in ustrezen nadzor je problematičen. 

Nada Kogovšek stoji pred panelom, na katerem je prikazano delo, ki ga opravljajo inšpektorji

Nada Kogovšek predstavlja delo inšpektorjev.