Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k prijavi predlogov za projekte v programu Mednarodne agencije za atomsko energijo

Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) v programu tehničnega sodelovanja in pomoči (angleško Technical Cooperation Programme – TCP) omogoča državam članicam pomoč pri izvajanju ključnih razvojnih prednostnih nalog na področjih, kot so zdravje in prehrana, hrana in kmetijstvo, voda in okolje, industrijske uporabe ter razvoj in upravljanje jedrskih tehnologij in tehnik.

Program državam članicam pomaga tudi pri zadostitvi prihodnjih energetskih potreb ter pri krepitvi sevalne in jedrske varnosti. Program se izvaja v dveletnih ciklih in poteka preko projektov, v okviru katerih se tehnična pomoč in sodelovanje izvajata s tečaji, delavnicami, štipendijami, znanstvenimi obiski, strokovnimi misijami in nakupom opreme ter uporabnega materiala. MAAE je razpisala začetek priprav na prihodnji cikel TCP programa od 2026 do 2027.  

Nacionalni projekti so namenjeni posamezni državi za krepitev razvoja dejavnosti, ki vključujejo uporabo jedrskih in sevalnih tehnologij in tehnik in so skladne s cilji in prioritetami države na ustreznih področjih, ki so opisane v okvirnem državnem programu in sledijo sedemnajstim ciljem trajnostnega razvoja. Na Upravi za jedrsko varnost (URSJV) pripravljamo predlog slovenskih projektov, ki bodo razvrščeni skladno z državnimi prioritetami.

Na spletni strani MAAE so na voljo podrobne informacije o programu TCP (v angleščini).

URSJV je državna kontaktna točka za sodelovanje z MAAE. V zvezi s tem vabimo vse zainteresirane institucije, da nam to sporočite do 29. marca 2024 na elektronski naslov gp.ursjv@gov.si, da vam bomo odgovorili na vaša dodatna vprašanja in posredovali podrobnejše informacije z navodili za pripravo dokumentacije.