Skoči do osrednje vsebine

Spletna delavnica o elektronski osebni izkaznici za poslance Državnega zbora

V ponedeljek, 5. februarja 2024, je Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST za poslance Državnega zbora in strokovne sodelavce poslanskih skupin izvedel spletno delavnico o elektronski osebni izkaznici (eOsebna). Namen delavnice je bil predstaviti značilnosti in uporabo eOsebne, s poudarkom na njenih potencialnih koristih za poslance pri opravljanju dela.

Delavnica je bila razdeljena v tri vsebinske sklope:

1. Predstavitev elektronske osebne izkaznice

V tem sklopu so bili predstavljeni tehnični vidiki eOsebne, kot so njen videz, varnostni elementi in shranjevanje podatkov. Predstavljeni so bili tudi postopki za pridobitev eOsebne in aktivacijo njenih funkcij.

2. Uporaba eOsebne z mobilno aplikacijo eOsebna

V drugem delu delavnice so bile predstavljene funkcionalnosti mobilne aplikacije eOsebna, ki omogoča uporabo eOsebne za avtentikacijo na spletnih straneh in v mobilnih aplikacijah, digitalno podpisovanje dokumentov in uporabo storitev eUprave.

3. Uporaba eOsebne za dostop do čezmejnih elektronskih storitev

V zadnjem delu delavnice so bile predstavljene možnosti uporabe eOsebne za dostop do elektronskih storitev v drugih državah članicah Evropske unije. Predstavljen je bil portal eIDAS, ki omogoča enostaven dostop do teh storitev.

Delavnica je naletela na pozitiven odziv udeležencev. Poslanci so izrazili veliko zanimanja za uporabo eOsebne pri svojem delu in so pozdravili prizadevanja za digitalizacijo javnih storitev.

Predstavljala je pomemben korak k dvigu ozaveščenosti o eOsebni izkaznici in njenih potencialnih koristih za poslance Državnega zbora. Predstavitev funkcionalnosti eOsebne in mobilne aplikacije eOsebna je poslancem omogočila, da so se seznanili z možnostmi uporabe te tehnologije pri svojem delu.

Spletna delavnica o elektronski osebni izkaznici je bila uspešen dogodek, ki je prispeval k digitalizaciji dela Državnega zbora. Udeleženci so pridobili dragoceno znanje o eOsebni izkaznici in njenih potencialnih koristih.