Skoči do osrednje vsebine

Peta tranša pomoči za samozaposlene zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023

9. februarja je pomoč prejelo 663 upravičencev v skupnem znesku 733.780 evrov. Nakazilo so prejeli samozaposleni, ki so prek eDavkov vložili posebno izjavo od 1. januarja 2024 do 31. januarja 2024 za obdobje od avgusta do decembra 2023. Doslej je bilo na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) samozaposlenim skupaj nakazanih 2.625.493 evrov tovrstne pomoči.

Skladno s tretjim odstavkom 48. člena ZOPNN-F upravičenec vloži vlogo do zadnjega dne v mesecu od septembra dalje za pretekli mesec ali za več preteklih mesecev skupaj v obdobju od 4. avgusta do 31. decembra 2023. Izplačilo se izvede 10. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje vloge. Samozaposleni tako prejmejo pomoč za posamezni mesec od avgusta 2023 do decembra 2023. Če podajo izjavo za več mesecev skupaj, se jim nakaže seštevek pomoči za posamezne mesece.

Upravičenci so lahko za pomoč za mesec avgust 2023 in naslednje mesece do vključno decembra 2023 zaprosili najpozneje do 31. januarja 2024. V ta namen so morali prek eDavkov oddati posebno izjavo (obrazec NF-NarNesrece - Izjava o izpolnjevanju pogojev do pomoči za samozaposlene).

Več o pomoči za samozaposlene je objavljeno med pogostimi vprašanji in odgovori na spletnih straneh Finančne uprave.