Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2024 v vrednosti dobrih 14 milijonov evrov. Javni razpis predstavlja le del sredstev, namenjenih področju športa v letu 2024.

Za izvajanje programa športa bomo v letu 2024 sicer namenili 43,13 milijona evrov, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa še dodatna dobra dva milijona evrov, torej skupno 45 milijonov evrov.

Z Javnim razpisom za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2024 želimo povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije v strokovno vodenih programih, povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih, obdržati število vrhunskih športnikov ter povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.

Ministrstvo bo v okviru javnega razpisa sofinanciralo delovanje športnih zvez in drugih subjektov, ki delujejo na nacionalni ravni, ter programe, ki se izvajajo na nacionalni ravni.

Za namen letošnjega razpisa je zagotovljenih 14.368.501 evrov, in sicer za:

  • šport otrok in mladine 4.268.890 evrov,
  • strokovne in razvojne naloge v športu 1.565.107 evrov ter
  • program vrhunskega športa 8.534.504 evrov.

Upravičenci so Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, nacionalne panožne športne zveze in druge zveze in organizacije, ki delujejo na nacionalni ravni in izvajajo programe, določene s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni.

Na razpis se upravičenci lahko prijavijo do 11. marca 2024. Prijavitelji vloge izpolnijo v aplikaciji e-šport, jih natisnejo in pošljejo po pošti.