Skoči do osrednje vsebine

Minister Felda ob slovenskem kulturnem prazniku obiskal slovensko skupnost v Porabju

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je 8. februarja obiskal slovensko skupnost v Porabju in se med drugim udeležil tamkajšnje proslave ob slovenskem kulturnem prazniku.

Minister se je na povabilo Državne slovenske samouprave in Zveze Slovencev na Madžarskem udeležil proslave v Slovenskem domu v Monoštru, kjer je tudi nagovoril zbrane udeležence. Ob priložnosti je izpostaviti nekaj ključnih vidikov, ki so povezani s šolstvom in ohranjanjem jezika. Omenil je, da je slovenska skupnost v Porabju morda številčno res majhna, njene korenine pa so vendarle močno prepletene in napajajo steblo, ki se bohoti s številnimi socvetji.

V nadaljevanju je dr. Felda zbrane spomnil, da učenje jezika ni le pridobivanje veščine komunikacije, temveč tudi ohranjanje kulturne dediščine in izražanje identitete. Pri tem je vloga staršev, učiteljev in skupnosti velika in odgovorna, saj oblikujejo bodoče generacije, ki bodo ohranjale slovenski jezik in kulturo.

Minister Felda je v okviru obiska Porabja obiskal tudi dvojezično šolo in vrtec na Gornjem Seniku. V Porabju delujejo trije narodnostni vrtci in dve osnovni šoli, kjer se izobražujejo učenci slovenske narodnosti. V Porabju v šolskem letu 2023/2024 dvojezični šoli obiskuje 115 otrok (69 na Gornjem Seniku in 46 v Števanovcih). V 3 narodnostnih vrtcih (Števanovci, Gornji Senik, Sakalovci) pa je vpisanih 65 otrok.

Na srednješolski stopnji je slovenski jezik prisoten v Srednji strokovni šoli Béla III. v Monoštru, a le kot narodnostni predmet, h kateremu se dijaki prijavijo. Tudi na gimnaziji v Monoštru slovenščino poučujejo kot izbirni predmet ali kot narodnostni jezik. Ta predmet ima enak status kot ostali tuji jeziki, ob koncu šolanja z možnostjo opravljanja mature. Slovenščina kot narodnostna materinščina je v vzgojno-izobraževalnem procesu v Porabju tako prisotna od predšolske vzgoje do srednje šole.

Ogledu šole in vrtca sta sledili delovni srečanji, na sedežu Državne slovenske samouprave v Gornjem Seniku in v »Slovenskem domu« v Monoštru. Minister se je srečal s predstavniki slovenske manjšine v Porabju. Tako so g. Karl Holecz, predsednik Državne slovenske samouprave, ga. Andrea Kovacz, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, ga. Erika Köles Kiss, slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu, in ga. Eva Lazar, vodja šolske komisije pri Državni slovenski samoupravi, predstavili aktualno stanje in izzive, s katerimi se srečujejo v Porabju.

Minister Felda je zagotovil, da bo delovanje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v Porabju še nadalje usmerjeno v ohranjanje in krepitev slovenskega jezika in kulture. Ministrstvo bo v sodelovanju z javnimi zavodi še nadalje zagotavljalo celovito strokovno podporo šolstvu za pripadnike slovenske narodnosti in delovalo v smeri krepitve stikov z matično Slovenijo. Srečanj sta se udeležili tudi ga. Dubravka Šekoranja, generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru, in ga. Valentina Novak, pedagoška svetovalka za zamejsko šolstvo v Porabju, sicer zaposlena na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v Murski Soboti.