Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe za enkratni solidarnostni dodatek kmetom zaradi škode po poplavah v letu 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo odločbe za enkratni solidarnostni dodatek. Prejelo je 55 vlog, na podlagi katerih je 14 kmetom izdalo odločbe za dodatek v višini 668,21 evra. Do dodatka so upravičeni kmetje, ki so v poplavah utrpeli škodo na stanovanjskih objektih.
Pogled na poškodovano hišo in plaz nad njo.

Poškodovana hiša | Avtor: Urad vlade za komuniciranje.

Kmetje, ki so vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmetje, predstavljajo ranljivo skupino prebivalstva. V naravnih nesrečah v letu 2023 so poleg škode na kmetijskih pridelkih, izgubili ali utrpeli škodo tudi na premoženju. Poškodovani so bili po eni strani objekti za opravljanje dejavnosti, delovni stroji, pripomočki, živina ter hiše. Poleg tega je bilo poškodovano tudi njihovo lastno premoženje, torej hiše, v katerih bivajo.

Državni zbor je 31. avgusta 2023 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (zakon), s katerim je uzakonil vrsto ukrepov za pomoč prizadetim, tako fizičnim osebam kot občinam in gospodarstvu. Zakon zagotavlja izplačilo solidarnostne pomoči več skupinam upravičencev, med katerimi so tudi kmetje. Enkratna solidarnostna pomoč za kmete se izplača v višini 668,21 evra na kmeta. Na podlagi 55 prejetih vlog je bila pomoč odobrena 14 kmetom v skupni višini 9.354,94 evra.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka je po 88. členu zakona upravičen kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in je zaradi posledic poplav ali plazov utrpel škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji.