Skoči do osrednje vsebine

V javni obravnavi predlog Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v lanskem letu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v javno razpravo posredovalo predlog Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2023. Predpis bo podlaga za izvedbo finančne pomoči čebelarjem, ki so utrpeli izpad čebeljih pridelkov v letu 2023, zaradi česar se soočajo z izgubo dohodka.

Škoda v čebelarstvu v letu 2023 je nastala zaradi slabih vremenskih razmer, zaradi katerih se je zmanjšalo medenje medovitih rastlin. Po podatkih Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) so težave povzročale mila zima (posledično prehiter razvoj rastlin), pozeba v aprilu, nestanovitno vreme v maju in prvi polovici junija ter velike količine padavin. Čebelarji tako donosov za pokrivanje dnevnih potreb čebel skoraj niso beležili vse do prve tretjine lanskega junija.

V skladu s predlogom odloka so do pomoči upravičeni čebelarji, vpisani v Centralni register čebelnjakov, katerih kmetijska gospodarstva imajo standardni prihodek za čebele za leto 2022 najmanj 4.000 evrov, hkrati pa znaša delež standardnega prihodka za čebele v skupnem standardnem prihodku kmetijskega gospodarstva za leto 2022 najmanj 50 odstotkov ter izpolnjujejo pogoje glede pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja.

Predvidena finančna pomoč znaša 14 evrov na čebeljo družino, pri čemer se upošteva število čebeljih družin v čebelnjakih, prijavljenih v registru čebelnjakov na dan 30. junij 2023. Finančna pomoč se upravičencem odobri v skladu s pravili de minimis v kmetijskem sektorju (Uredba 1408/2013/EU). 

Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini do 190.000 evrov.

Pripombe in predloge na predlog Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2023 lahko zainteresirani podajo do vključno ponedeljka, 4. marca 2024, na naslov gp.mkgp@gov.si.