Skoči do osrednje vsebine

Slovenski prijavitelji oddali devet vlog za evropska sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope

Evropska komisija je 29. septembra 2023 objavila razpis za nepovratna evropska sredstva v višini sedem milijard evrov iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope za projekte, s katerimi bo modernizirano Vseevropsko prometno omrežje

Do roka za oddajo prijav projektov 30. januarja 2024 je na razpis kandidiralo 408 prijav projektov za nepovratna sredstva v višini 22 milijard evrov. V tej močni konkurenci bodo ocenjeni tudi projekti na slovenskem delu vseevropskega omrežja.

Na razpis je kandidiralo devet projektov na slovenskem delu Vseevropskega prometnega omrežja. Kandidirajo za 240.097.551 evrov evropskih sredstev na več prioritetah, in sicer največ za razvoj železniške infrastrukture in informacijskih sistemov za modernizacijo železniškega prometa (95 odstotkov). Ostali projekti se nanašajo na razvoj inteligentih sistemov za upravljanje prometa v cestnem in pomorskem prometu ter za izgradnjo varnih in varovanih parkirišč ob avtocestah. Glede na trikratno preseganje zaprošenih sredstev glede na razpoložljiva razpisana sredstva ugotavljamo, da bo imela Evropska komisija zahtevno nalogo analiziranja in primerjanja projektov med seboj. Zato bo zelo pomembno, kako bodo prijavljeni projekti doprinesli ciljem iz Zelenega dogovora za Evropo in Strategije za trajnostno in pametno mobilnost usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost. Torej bo uspeh na razpisu odvisen od več dejavnikov, ki niso vsi v rokah prijaviteljev in ministrstva za infrastrukturo  kot nacionalne kontaktne točke.

Več informacij o prispelih prijavah na razpis je mogoče pridobiti na spletni strani Evropske komisije.