Skoči do osrednje vsebine

Odbor podal pozitivno mnenje na Letno poročilo Strateškega načrta skupne kmetijske politike

Na svoji 8. seji se je Odbor za spremljanje skupne kmetijske politike seznanil z Letnim poročilom o smotrnosti Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 ter podal pozitivno mnenje. Po uskladitvi nekaterih redakcijskih popravkov so člani odbora soglašali, da se Letno poročilo lahko predloži Evropski komisiji.

Na seji je Odbor za spremljanje skupne kmetijske politike podal mnenje, da nima pripomb glede Letnega poročila o smotrnosti Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN 2023–2027) ter predlagal redakcijsko ureditev predloga poročila pred njegovo predložitvijo Evropski komisiji. Poleg tega je Odbor podal mnenje o spremembah Meril za izbor operacij za intervencije SN 2023–2027 v vinskem sektorju, spremembi intervencije za razvoj podeželja (EKSRP) ter novih merilih za izbor operacij za gozdarske intervencije SN 2023–2027.

V letnem poročilu so določene ključne kvalitativne in kvantitativne informacije o izvajanju SN 2023–2027 glede na finančne podatke ter kazalnike učinka in rezultatov. Člani Odbora za spremljanje skupne kmetijske politike so se seznanili s podatki, da je bilo v letu 2023, v okviru Strateškega načrta SKP 2023–2027, objavljenih 12 javnih razpisov in 10 javnih naročil, medtem ko je zbirno vlogo oddalo 54.725 kmetijskih gospodarstev.

Člani Odbora so se seznanili in podali mnenje na predlog 2. spremembe Meril za izbor operacij v okviru SN 2023–2027 za intervencije EKSRP. Do spremembe v Merilih za izbor vlog je prišlo pri merilih za intervencijo IRP 24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, ter določila so se merila za izbor operacij za gozdarske intervencije.

Člani Odbora za spremljanje skupnih kmetijskih politik so se prav tako seznanili in podali mnenje na predlog 1. spremembe Meril za izbor operacij v okviru SN 2023–2027 za intervencije v vinskem sektorju. Na predlagane spremembe Meril za izbor operacij v okviru SN 2023–2027 za intervencije EKSRP in intervencije v vinskem sektorju Odbor ni imel pripomb.