Skoči do osrednje vsebine

Z delom začenjata delovna skupina in strateški svet za davke

Na Ministrstvu za finance se bo 13. februarja sestala delovna skupina za davke, dan kasneje še strateški svet za davke. Delovna skupina in strateški svet za davke sta namenjena analizi izzivov obstoječega davčnega sistema in izmenjavi predlogov možnih rešitev za naslavljanje le teh.

Sklic delovne skupine za davke sledi nedavnemu srečanju med predstavniki vlade in gospodarskimi združenji, na katerem je bil sprejet dogovor o sodelovanju gospodarstva v delovnih skupinah o pripravi davčne reforme in odpravljanju administrativnih ovir v gospodarstvu. Med člani delovne skupine bodo predstavniki gospodarskih združenj in različnih ministrstev.

Dan po srečanju delovne skupine za davke se bo sestal še strateški svet za davke, ki bo deloval kot strokovno posvetovalno telo ministra za finance. Strateški svet je oblikovan, k sodelovanju v njem smo povabili posameznike s širokimi izkušnjami z davčnega področja. Njegov namen je izmenjava mnenj, usmeritev in priporočil za oblikovanje predlogov ukrepov na davčnem področju, ki so v pristojnosti Ministrstva za finance. Delo v strateškem svetu za davke bo temeljilo tudi na rezultatih razprav v delovni skupini za davke. Delovanje strateškega sveta ne bo nadomestilo nadaljnjega usklajevanja rešitev v okviru socialnega dialoga.

Kot smo že večkrat poudarili, na Ministrstvu za finance pripravljamo rešitve, ki bodo naslovile številne izzive širokega in kompleksnega davčnega sistema in zasledovale cilj vzpostavitve preglednega, enostavnega in predvidljivega davčnega sistema. Ob tem poudarjamo, da davčno področje vključuje veliko deležnikov, predvsem pa povezuje različne politike. Zato si želimo čim širše razprave o rešitvah in ciljih, ki jih želimo zasledovati, kar bo vplivalo tudi na končno oblikovanje posameznih ukrepov.