Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev novosti Odborov za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino

Strokovnjaki Odborov za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office - EUIPO) so danes slovenski zainteresirani javnosti predstavili novosti in praktične primere reševanja pritožb na področju znamk in modelov. Dogodka se je udeležilo večje število zastopnikov, sodnikov in drugih strokovnjakov s področja intelektualne lastnine.

Odbori za pritožbe EUIPO so pristojni za odločanje o pritožbah na odločitve, ki jih na prvi stopnji sprejme urad EUIPO v zvezi z blagovnimi znamkami Evropske unije in registriranimi modeli Skupnosti. V okviru dobrega sodelovanja z našim uradom strokovnjaki Odborov vsako leto slovenski strokovni javnosti predstavijo pomembne novosti in primere odločitev. Letos je bil poudarek na dokazovanju uporabe znamke na trgu in uporabi znamke v slabi veri.

Lani sprejeta novela Zakona o industrijski lastnini je prinesla precejšnje spremembe pri postopkih razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamk, ki se prenašajo s sodišča na naš urad, zato je bil namen današnjega dogodka osvetliti pogoje in potek teh postopkov.

Odbori za pritožbe EUIPO te postopke izvajajo že daljši čas, zato so predstavili svoje izkušnje in primere dobre prakse. Poleg novejše sodne prakse Odborov za pritožbe je bil predstavljen tudi postopek in način dokazovanja uporabe znamk na trgu, ki je eden od pomembnejših elementov presoje v teh postopkih.

Direktorica urada mag. Karin Žvokelj je v uvodnem nagovoru poudarila pomen sodelovanja urada, sodstva in strokovnjakov s področja intelektualne lastnine in dejala, da bo urad tudi v prihodnje organiziral dogodke, kjer bodo predstavljene aktualne strokovne teme in novosti najpomembnejših institucij tega področja. Udeležence je seznanila tudi z aktivnostmi v okviru priprave nacionalne strategije za področje intelektualne lastnine.

V nadaljevanju so strokovnjaki Odborov za pritožbe EUIPO udeležencem predstavili zanimive novosti iz sodne prakse. Največ časa je bilo posvečenega predstavitvi postopka in načina dokazovanja dejanske uporabe znamk na trgu (kakšne dokaze vložiti, kdaj jih vložiti, v kakšni obliki jih vložiti) ter predstavitvi pritožbenega postopka.  

V sklepnem delu se je razvila razprava o predstavljenih praktičnih primerih.

Ob robu dogodka so se strokovnjaki Odborov posebej srečali tudi s strokovnjaki za področje znamk in modelov z našega urada. Izvedena je bila aktivna delavnica na temo dokazovanja uporabe znamke (kako pregledati dokaze, zadostnost dokazov, ocenjevanje dokazov) in uporabe znamke v slabi veri.