Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Mateja Čalušić optimistično z deležniki o rešitvah za razvoj slovenskega kmetijstva

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se je danes sestala na prvem delovnem srečanju z deležniki v kmetijstvu. S tem ministrica sledi svojim zavezam glede konstruktivnega sodelovanja in vključevanja deležnikov oziroma nevladnih organizacij pri razvoju kmetijske politike v Sloveniji, ki jih je poudarila ob nastopu funkcije.
Osebe sedijo za mizo in poslušajo zasedanje.

Sestanek z deležniki v kmetijstvu. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 4

Ministrica Mateja Čalušić se je danes srečala s predstavniki nevladnih organizacij na področju kmetijstva. Delovno srečanje je bilo zaznamovano s tem, da so bile ključne teme predlagane s strani nevladnih organizacij, na kar se je ministrica Mateja Čalušić odzvala z aktivnim vključevanjem v iskanju možnih rešitev.

Med udeleženci srečanja so bili predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Sindikata kmetov Slovenije (SSK), Zadružne zveze Slovenije (ZZS), Zveze kmetic Slovenije (ZKS), Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) in Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije. Pogovor je tekel predvsem o naslednjih temah:

  • izvzem izplačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD) iz obdavčitve,
  • DKOP (dobri kmetijski in okoljski pogoji) 8; 4 odstotki ornih površin, namenjenih za neproizvodne površine,
  • Uredba o pravilih pogojenosti,
  • izplačila, vezana na zbirno vlogo ter
  • masne bilance.

Ministrica Mateja Čalušić je izrazila pripravljenost na nadaljnje konstruktivne pogovore in se uskladila s predstavniki nevladnih organizacij glede nadaljnjih korakov, vključno z izpolnjevanjem tako imenovanih "stavkovnih zahtev". Poudarila je, da je odprt dialog ključen za razvoj slovenskega kmetijstva in da je pripravljena prisluhniti ter soustvarjati rešitve, s čimer želi krepiti konstruktivno sodelovanje med vsemi deležniki.

Po srečanju je ministrica dejala, da je bilo pozitivno delovno vzdušje, kjer je razprava o predlaganih vsebinah s strani deležnikov potekala konstruktivno. »Danes smo izvedli sestanek oziroma delovno srečanje s predstavniki kmetijskih organizacij v iskanju nadaljnjega sodelovanja in dogovorov. Sestanek je bil konstruktiven dialog pa pozitiven. Rada bi se zahvalila kmetijskim organizacijam, ki se vsakodnevno soočajo z izzivi na terenu in opravljajo svoje poslanstvo z odliko. Pogovorili smo se o točkah, ki so bile predlagane s strani kmetijskih organizacij ter sprejeli nekatere sklepe. Dogovorili smo se tudi o nadaljnji organiziranosti kajti vsem je skupno, da si želimo konstruktiven dialog. Pomembno je da vsak glas kmetov na terenu pride tudi do nas in da odprte probleme rešujemo sproti.«.

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved je na novinarski konferenci dejal, da so si danes povedali nekatere stvari in prevzeli odgovornost, da bomo s takim dialogom nadaljevali. »Na sestanek smo prišli, da poiščemo nekatere rešitve. V kolikor bomo v taki luči nadaljevali, smo na dobri poti.«

Posnetek izjave za medije bo objavljen na kanalu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na platformi YouTube.