Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za vseslovensko akcijo ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov«.
Evropska sredstva za vseslovensko akcijo ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov. Simbolna fotografija.

Evropska sredstva za vseslovensko akcijo ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov | Avtor: Freepik

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije bo skupaj s projektnim partnerjem Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije v okviru projekta izvedel vseslovensko akcijo ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov. Z akcijo želi vplivati na dvig družbene odgovornosti in sprejetost različnih družbenih skupin s poudarkom na invalidih. Pri tem bo posebna pozornost namenjena položaju invalidnih žensk in invalidnih otrok, poleg tega pa tudi pravicam do dostopnosti, enakosti pred zakonom, varovanju osebne integritete, samostojnega življenja in vključenosti v skupnost, spoštovanju zasebnosti, izobraževanju, zdravju, usposabljanju in rehabilitaciji, delu in zaposlitvi, ustrezni življenjski ravni in socialni varnosti ter sodelovanju v političnem in javnem življenju.

Cilj z evropskimi sredstvi sofinanciranega projekta je tudi izboljšati dostopnost invalidom do blaga in storitev z izvedbo analize dostopnosti objektov, storitev in informacij, razširitev mreže ponudnikov ter povečanje števila imetnikov invalidske kartice.

Projekt »Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov« se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«. Projekt zasleduje specifični cilj »Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno ugodnih storitev, vključno s storitvami, ki spodbujajo dostop do stanovanj, in storitvami oskrbe, usmerjene v posameznika, vključno z zdravstveno oskrbo; posodobitev sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa do socialne zaščite, s posebnim poudarkom na otrocih in prikrajšanih skupinah; izboljšanje dostopnosti, tudi za invalide, učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe«.

Za projekt v vrednosti 600.000 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval dobrega pol milijona evrov, natančneje 510.000 evrov.