Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za obrambo krepi sodelovanje tudi z Univerzo v Mariboru

Minister za obrambo Marjan Šarec in rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič sta danes v prostorih ministrstva slovesno podpisala Sporazum o sodelovanju za področji izobraževanja in usposabljanja ter znanstvenega raziskovanja in razvoja.

Minister za obrambo Marjan Šarec je ob podpisu sporazuma z Univerzo v Mariboru izrazil zadovoljstvo, saj imata mesto Maribor in celotna severovzhodna Slovenija v vojaški zgodovini in zgodovini Slovencev posebno mesto. Simbolično sta instituciji sporazum podpisali v letu generala Maistra ob 150. obletnici njegovega rojstva in 90. obletnici smrti. Prav tako je, kot je dejal minister, Slovenska vojska, ki ima Rudolfa Maistra za svojega zavetnika, zelo zavezana temu, da se Maribora ne prezre. »Maribor je za nas pomembno mesto. Današnji podpis pogodbe pa kaže pot naprej, da se Slovenska vojska integrira v slovensko družbo in v slovenski šolski sistem,« je povedal minister Šarec in ob tem opozoril, da moramo biti v negotovih varnostnih razmerah sposobni zagotavljati obrambo lastnega teritorija, kot smo to že storili v zgodovini Slovenije. »In to je možno samo z znanjem in razvojem. Univerza je gibalo obeh prvin in zato nas veseli, da sodelujemo. Če imaš znanje, preživiš, če ga nimaš, ostaneš zadaj,« je še povedal minister za obrambo.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je povedal, da Univerza v Mariboru zelo pozitivno gleda na sodelovanje s Slovensko vojsko. »Zavedamo se, da je Slovenska vojska tisti steber, ki nam omogoča, da lahko počnemo vse to, kar počnemo. Toliko bolj sem vesel, da smo dorekli vse elemente, ki nam bodo omogočali uspešno sodelovanje,« je dejal rektor prof. dr. Kačič. Ob tem je izpostavil časovno primernost podpisa pred sprejetjem novega zakona o visokem šolstvu in prepričanje, da je mogoče v ta zakon vnesti člene, ki bodo Slovenski vojski omogočili dodatne možnosti za izobraževanja kadra. »Glede na preteklost so zahteve in izzivi tako Slovenske vojske kot družbe bistveno višji po tem, da zagotavljamo visoko izobražene kadre, ki se bodo znali spopasti z izzivi zagotavljanja obrambe. Slovenska vojska je naša, torej slovenska, in zato se moramo vsak po svoje potruditi, da je čim boljša in da smo s tem vsi skupaj boljši,« je še povedal rektor prof. dr. Kačič.

 S sporazumom, podpisanim med ministrstvom in Univerzo v Mariboru želimo na ministrstvu ponovno krepiti in širiti medsebojno sodelovanje, ki je po prenehanju veljavnosti prejšnjih sporazumov z vsemi tremi javnimi univerzami septembra 2016 zamrlo. Zato je ministrstvo podobne sporazume že lani sklenilo tudi z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem ter s samostojnima visokošolskima zavodoma Alma Mater Europaea - ECM iz Maribora in Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu.

Sporazumi omogočajo dolgoročno sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja ter znanstvenega raziskovanja in razvoja. Potekalo bo na več področjih, in sicer pri dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, povezanih s področjem vojaških ved, obramboslovja ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pri izvedbi dela študijskega programa vojaškega modula v okviru akreditiranih visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov univerze. Prav tako bo mogoče habilitiranje zaposlenih na ministrstvu v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev. Predvsem na področju vojaških ved, obramboslovja ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sporazum omogoča načrtovanje in usklajevanje temeljnega, aplikativnega in razvojnega dela, pri čemer bo ministrstvo z visokošolskimi zavodi združevalo opremo, kadre in sredstva, v raziskovalnih projektih pa bodo lahko sodelovali tudi študenti, ki bodo v študijskem programu izbrali vojaški modul.

Z oblikami sodelovanja, navedenimi v sporazumih, podrobneje pa bodo opredeljene v izvedbenih pogodbah, mladim omogočamo, da si kot državljani in državljanke Republike Slovenije pridobijo pomembna znanje in izkušnje, s katerimi bodo posredno prispevali k večji odpornosti družbe v spremenljivih varnostnih razmerah.

Med prizadevanja ministrstva za krepitev sodelovanja z izobraževalnimi institucijami na področju izobraževanja in usposabljanja ter znanstvenega raziskovanja in razvoja sodijo tudi vlaganja ministrstva v raziskave in razvoj, za katere ministrstvo letos namenja 23 milijonov evrov oziroma več kot dvoodstotni delež obrambnega proračuna. Prav tako spodbujamo povezovanje akademske sfere z gospodarstvom.