Skoči do osrednje vsebine

Ustavno sodišče pritrdilo Finančni upravi

Odločba ustavnega sodišča se nanaša na ugotavljanje dobička od kapitala pri odsvojitvi podedovanih nepremičnin in pritrjuje praksi Finančne uprave.

Ustavno sodišče je odločilo o pobudi za oceno ustavnosti in o ustavni pritožbi v davčnopravni zadevi, ki se je nanašala na odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri prodaji nepremičnine (zemljiške parcele), ki je bila pridobljena z dedovanjem.

Finančna uprava je namreč pri izračunu davčne osnove na podlagi tretje povedi drugega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) kot nabavno vrednost nepremičnine upošteval vrednost, ki je bila ugotovljena pri odmeri davka na dediščino. V skladu s to določbo velja, da se v primeru, če je bil kapital pridobljen z dedovanjem, za njegovo nabavno vrednost v času pridobitve šteje vrednost, od katere je bil že odmerjen davek na dediščino.

Temu stališču je pritrdilo tudi Ustavno sodišče.