Skoči do osrednje vsebine

Najava Javnega razpisa za sofinanciranje Nacionalnih panožnih športnih šol 2024 – 2028

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predvidoma sredi februarja 2024 objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2024 – 2028. Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo vnaprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa.

Vse informacije v sporočilu so informativne narave, končni pogoji za sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol bodo določeni z javnim razpisom. Do sofinanciranja bodo upravičene nacionalne panožne športne zveze. Skupno bo na voljo približno 9,2 milijona evrov sredstev.

Razpis bo izveden v skladu z Zakonom o športu in 26. do 30. členom Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni.

Ministrstvo bo sofinanciralo plače strokovno izobraženih delavcev, ki izvajajo program nacionalnih panožnih športnih šol, v štiriletnem obdobju, ki se začne 1. marca 2024. Sofinanciranje od tega datuma bo določeno za tiste strokovno izobražene delavce, ki izpolnjujejo pogoje; ki bodo na dan 1. marec 2024 imeli sklenjeno veljavno pogodbo o zaposlitvi na podlagi izbora v skladu z 29. členom pravilnika in katerih število sodi v okvir kvot, ki jih bo s sklepom, izdanim na podlagi prvega odstavka 27. člena pravilnika, določil minister za šport (sklep bo izdan predvidoma v prvem tednu februarja). Za preostale bo začetek sofinanciranja določen z dnem izpolnjevanja vseh navedenih pogojev.

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in med javnimi objavami Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.