Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o predlogu strategije razvoja zdravstva na primarni ravni zdravstvenega varstva

Vso zainteresirano javnost vabimo k sodelovanju v javni razpravi o predlogu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031.

Primarna raven zdravstvenega varstva ima pomembno vlogo pri preprečevanju in zgodnjem odkrivanju dejavnikov tveganja za bolezni, pri zmanjševanju neenakosti v zdravju in je ključna za enostaven in hiter dostop do najširšega možnega nabora storitev ter kontinuirane obravnave pacienta čim bližje doma. Ministrstvo za zdravje je zato imenovalo delovno skupino za sprejem strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

V širok participativen proces za pripravo strategije so bili vključeni številni domači in mednarodni deležniki. Glavni cilj strategije je nadaljnje izboljšanje dostopnosti, integrirane, koordinirane, kontinuirane in celostne zdravstvene obravnave, usmerjenosti v skupnostni pristop in preventivno zdravstveno varstvo.

Vabimo vas, da svoje obrazložitve predlogov sprememb in pripomb, argumentiranih stališč in mnenj v zvezi s predlogom strategije, oddate do vključno 1. marca 2024 na pod-portalu E-demokracija (na zavihku »oddajte komentar«), po elektronski pošti na naslov gp.mz@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za zdravje, Javna razprava – Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2023–2031), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.