Skoči do osrednje vsebine

Sveženj ukrepov EU za spodbujanje inovacij umetne inteligence

Evropska komisija je 24. januarja 2024 predstavila obsežen sveženj ukrepov, namenjen spodbujanju inovacij na področju umetne inteligence za evropska zagonska podjetja in mala ter srednje velika podjetja (MSP). S tem svežnjem, ki sledi političnemu dogovoru o Aktu o umetni inteligenci, se Evropska komisija osredotoča na razvoj zanesljive umetne inteligence, ki spoštuje vrednote in pravila EU.

Glavni cilji svežnja vključujejo izboljšanje dostopa do super računalnikov, ki zagonskim podjetjem omogoča razvoj zanesljivih AI modelov, ustanovitev urada za AI za koordinacijo politike AI na evropski ravni, finančno podporo in izobraževalne iniciative prek programov Obzorje Evropa in Digitalna Evropa ter spodbujanje naložb in razvoj skupnih evropskih podatkovnih prostorov (v angl. jeziku), ki so ključni za AI skupnost.

Poleg tega Evropska komisija s številnimi državami članicami ustanavlja dva evropska digitalna infrastrukturna konzorcija (EDIC) (v angl. jeziku) (angl.) - ALT-EDIC in CitiVERSE EDIC.Slovenija je med ustanovnimi članicami obeh EDIC.

ALT-EDIC si prizadeva za razvoj skupne evropske infrastrukture v jezikovnih tehnologijah in reševanje pomanjkanja evropskih jezikovnih podatkov za usposabljanje rešitev umetne inteligence. Cilj te skupne pobude je razviti skupno evropsko infrastrukturo jezikovnih tehnologij, ki bo pospešila razvoj naprednih modelov umetne inteligence, sposobnih razumeti in ustvariti človeku podoben jezik, ter spodbujala digitalno konkurenčnost, jezikovno raznolikost in kulturno bogastvo v Evropi. 

CitiVERSE EDIC se osredotoča na povezovanje obstoječih lokalnih digitalnih dvojnikov po vsej Evropi in oblikovanje osnove za EU CitiVERSE. Lokalni digitalni dvojniki so virtualne predstavitve fizičnih sredstev, procesov in sistemov lokalnih skupnosti, ki uporabljajo podatke, analitiko in umetno inteligenco za ustvarjanje simulacijskih modelov v realnem času, ki zrcalijo skupnosti, ki jih predstavljajo. CitiVERSE se osredotoča na napredovanje generativnih aplikacij umetne inteligence v pametnih mestih, vključno s simulacijami, ki obravnavajo vpliv spreminjajočih se prometnih razmer na kakovost zraka, dekarbonizacijo in zastoje ter raziskuje generativne aplikacije navidezne resničnosti, ki temeljijo na AI, za izboljšanje interakcije državljanov.

Sveženj ukrepov odraža zavezo Evropske komisije k spodbujanju inovacij na področju AI ter njenim ambicijam, da postane Evropa vodilna v razvoju zanesljive umetne inteligence, ki bo spoštovala evropske vrednote in pravila, hkrati pa izkoristila digitalno preobrazbo za krepitev jezikovne raznolikosti, kulturnega bogastva in pametnega urbanega razvoja.