Skoči do osrednje vsebine

Rezultati analiz podzemne vode iz okolice vodnega zajetja Hrastje

Agencijo za okolje je 11. 1. 2024 Voka Snaga Ljubljana obvestila o nenadnem onesnaženju s tetrakloroetenom na vodnjakih črpališča Hrastje.

Gre za kemikalijo, katere uporaba je regulirana. Tetrakloroeten se uporabljala za kemično čiščenje, razmaščevanje in v laboratorijih.

Agencija za okolje je zaradi zaznanega onesnaženja preučila model toka podzemnih voda in naročila vzorčenje in analizo podzemne vode na 9 opazovalnih vrtinah v bližini vodnega zajetja Hrastje.

Objavljamo preliminarne rezultate analiz podzemne vode, ki smo jih prejeli danes in ki so predstavljeni na sliki.

Na karti so prikazane zadnje izmerjene koncentracije v podzemni vodi Ljubljanskega polja.

Z rdečimi/oranžnimi točkami so označene lokacije, kjer so ugotovljene povišane vsebnosti tetrakloroetena. Mejna vrednost iz Uredbe o stanju podzemne vode znaša 2 mikrograma na liter. Onesnaženje je omejeno na ožje območje, ki je prikazano na karti. Po Uredbi za pitno vodo, je mejna vrednost za vsoto tetrakloroetena in trikloroetena 10 mikrogramov na liter.

Varnost pitne vode ni ogrožena, saj se po zagotovilih VOKA Snaga vodnjaki, ki so obremenjeni s tetrakloroetenom, ne uporabljajo za oskrbo s pitno vodo (voda se ne črpa od novembra 2023).

Agencija je o onesnaženju obvestila institucije, katerih naloga je najti povzročitelja onesnaženja.

Vsebnodt tetrakloretena na merilnih mestih Ljubljanskega polja

Vsebnost tetrakloretena na merilnih mestih Ljubljanskega polja | Avtor: Agencija za okolje

1 / 2