Skoči do osrednje vsebine

Letos bo prvič podeljena državna nagrada na področju ohranjanja narave

Vlada je na četrtkovi redni seji imenovala devet članski Odbor za podelitev nagrade Republike Slovenije na področju ohranjanja narave. Ta bo letos prvič podelil državno nagrado za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju ohranjanja narave in k ohranjanju narave. Nagrada je poimenovana po priznanem slovenskem biologu in naravovarstveniku Radu Smerduju.

Vlada je sprejela sklep, s katerim je za štiriletni mandat imenovala člane Odbora za podelitev nagrade Republike Slovenije s področja ohranjanja narave. Kot določa Zakon o ohranjanju narave, ima odbor predsednika in osem članov, ki jih izmed priznanih strokovnjakov s področja ohranjanja narave imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za področje narave.

V odbor so imenovani dr. Katarina Groznik Zeiler (predsednica), mag. Jelena Hladnik in mag. Robert Bolješić (Ministrstvo za naravne vire in prostor), Jana Paulin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), Barbara Mlakar (Ministrstvo za kulturo), mag. Teo Hrvoje Oršanič (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), dr. Peter Trontelj (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), Bojana Lipej (Skupnost naravnih parkov Slovenije) in Katarina Bervar Sternad (Center nevladnih organizacij Slovenije).

Odbor bo na ustanovni seji sprejel statut, s katerim bo opredelil način dela, vsebino javnega razpisa in merila za podeljevanje nagrad. Ko bo razpis objavljen, bodo kandidate lahko predlagale fizične ali pravne osebe. Odbor lahko vsako leto podeli največ tri nagrade, ki jih lahko prejmejo posameznik, skupina, društvo, ustanova, zavod ali druga organizacija.

Z novo nastalim Ministrstvom za naravne vire in prostor je bil prvič vzpostavljen Direktorat za naravo, s čimer je sistemskim prizadevanjem za ohranjanje narave namenjena dodatna pozornost. Tudi s podeljevanjem Nagrade Rada Smerduja želimo prispevati k večjemu zavedanju ljudi o pomenu aktivnega ohranjanja narave – ne le zaradi ohranitve biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, temveč tudi zaradi prispevka h kakovostnejšemu življenju.

Rado Smerdu (14. 6. 1949 – 18. 8. 1984), biolog in naravovarstvenik, je s svojim delom pomembno prispeval k oblikovanju metod varstva narave ter k izdaji Inventarja najpomembnejše naravne dediščine leta 1976. Eden njegovih ključnih strokovnih prispevkov je predstavitev in preskus metode vrednotenja naravne dediščine na Planinskem polju. Bil je aktiven član, tudi predsednik Društva za raziskovanje jam Ljubljana, sodeloval pri nastajanju strokovnih revij in posnel več filmov z naravoslovno, jamarsko in naravovarstveno vsebino. Dokumentarni filmski portret o jamarju in biologu Egonu Pretnerju je leta 1980 na mednarodnem festivalu speleološkega filma prejel posebno nagrado žirije.