Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo 37 odločitev o podpori za začetek izvajanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki poteka v okviru vseh sedemintridesetih (37) Lokalnih akcijskih skupinah (LAS). Za izvajanje CLLD je ministrstvo odobrilo 40,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Fotografija para, ki si ogleduje okolici, simbolna fotografija

Instrument CLLD se bo izvajal na celotnem območju Slovenije v okviru vseh 37-ih Lokalnih akcijskih skupinah (LAS) | Avtor: Klemen Razinger

»Instrument CLLD se bo izvajal na celotnem območju Slovenije v okviru vseh 37-ih Lokalnih akcijskih skupinah (LAS). Veseli me, da so v LAS-e vključene vse občine, kar je redkost v evropskem prostoru, saj mehanizmi, ki delujejo od spodaj navzgor, najučinkoviteje rešujejo konkretne izzive«, je poudaril minister dr. Aleksander Jevšek.

V skladu s programom evropske kohezijske politike (EKP) 2021–2027 bodo vlaganja namenjena izgradnji vključujoče družbe in nadaljnjemu celostnemu družbeno-gospodarskemu razvoju v območjih LAS, s posebno pozornostjo na zmanjšanju razlik med socialno-ekonomsko prikrajšanimi osebami in območji. Tematska področja ukrepanja so odvisna od prepoznave potreb lokalnega partnerstva in podpirajo trajnostne oblike lokalnega podjetništva, inovacije glede uporabe lokalnih virov, turizem, varovanje naravne in kulturne dediščine, revitalizacijo javnih površin za skupno uporabo, preventivo in varovanje zdravja, medgeneracijsko sodelovanje, krepitev kompetenc, skrb za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine ter socialno vključenost. S pristopom »od spodaj navzgor« bodo aktivno vključeni deležniki na nižjih ravneh, kar je zaradi boljšega poznavanja lokalnih izzivov in potencialov, ključnega pomena za zmanjšanje razvojnih razlik na lokalni ravni.

V okviru Programa evropske kohezijske politike (EKP) 2021–2027 izvajanje Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) sledi cilju politike: Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja vseh vrst območij ter lokalnih pobud ter specifičnemu cilju: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo instrument izvajanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) izvajal na celotnem območju Slovenije, in sicer v okviru vseh 37 Lokalnih akcijskih skupinah (LAS). CLLD je tudi za EU čedalje pomembnejši mehanizem, saj rešuje konkretne težave ljudi in lokalnih skupnosti. Kot pomemben mehanizem pa je prepoznan tudi v okviru Dolgoročne vizije EU za podeželska območja do leta 2040.