Skoči do osrednje vsebine

V okviru Instrumenta za povezovanje Evrope - vojaška mobilnost - podprt slovenski projekt Sirius

Cilj projekta je strateško pomembna nadgradnja cestne infrastrukture v Sloveniji. Za projekt v vrednosti 13,9 milijona evrov bo Instrument za povezovanje Evrope prispeval slabih 7 milijonov evrov.

Evropska komisija je 3. maja 2023 objavila tretji in zadnji razpis iz sklada Instrument za povezovanje Evrope (IPE) za projekte v okviru Vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) za civilno in vojaško rabo oziroma vojaško mobilnost. Skupaj je bilo do roka, 21. septembra 2023, predloženih 112 prijav projektov organizacij iz 18 držav članic EU. Prijavitelji so zaprosili za 3,7 milijarde evrov evropskih sredstev, kar je skoraj petkrat več od razpoložljivih evropskih sredstev razpisa. Evropska komisija je odobrila 38 projektov, ki jih bo sofinancirala v skupni vrednosti 807 milijonov evrov.

Kljub močni konkurenci je uspešno kandidiral tudi slovenski projekt Nadgradnja strateško pomembne cestne infrastrukture v Sloveniji (angleško Strategically Important Road Infrastructure Upgrade in Slovenia) - SIRIUS, ki sta ga prijavila Ministrstvo za infrastrukturo in DARS. Projekt SIRIUS vključuje zamenjavo viadukta Devina VA0065, rekonstrukcijo viadukta Devina VA036 in zamenjavo mostov čez reko Pivko VA0187 in VA0188. Te strukture so del Sredozemskega in Baltsko-Jadranskega koridorja TEN-T. Projekt je v okviru razpisa pridobil 6.965.500 evrov nepovratnih evropskih sredstev iz Instrumenta za povezovanje Evrope, izvajal pa se bo štiri leta.

Več informacij o rezultatih razpisa lahko najdete v novici Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (v angleškem jeziku).