Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

23. januarja je na Vranskem potekala predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 na področju upravljanja voda in ribištva

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za vode, Zavodom za ribištvo Slovenije  in Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave s podporo LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) organiziralo Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN 2023-2028) in dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 za sektor upravljanje voda in ribištvo. Dogodek je bil namenjen nosilcem ukrepov upravljanja voda in ribištva.

V uvodnem nagovoru sta generalna direktorica Direktorata za naravo na ministrstvu za naravne vire in prostor dr. Katarina Groznik Zeiler in vodja Sektorja za razvoj in plan na Direkciji Republike Slovenije za vode dr. Nataša Smolar Žvanut izpostavili pomen sektorja upravljanja voda in ribištva za doseganje varstvenih ciljev in izvajanje ukrepov PUN 2023-2028. Strokovnjaki vseh sodelujočih inštitucij so predstavili stanje, varstvene cilje in ukrepe PUN 2023-2028 ter postopke vključevanja le-teh na področju upravljanja voda. Izpostavili so novosti, ki jih novo programsko obdobje prinaša za sektor upravljanje voda in ribištvo. Na dogodku so predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in Zavoda za ribištvo Slovenije udeležencem predstavili nekaj primerov dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 v projektih LIFE-IP NATURA. SI, VIPava in LIFE for LASCA. Predstavljeni projekti so primeri okrepljenega medsektorskega sodelovanja in učinkovitega iskanja sinergijskih rešitev ter povezovanja ciljev z vidika stanja voda, varstva pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanja narave. Poleg tega s prenosom znanja in izkušenj iz omenjenih projektov doprinašamo k sistemskim izboljšavam.

Dogodka se je udeležilo 48 predstavnikov različnih deležnikov s področja upravljanja voda, varstva narave in ribištva.

Udeleženci so izpostavili velik pomen komunikacije med vsemi deležniki v postopkih. Pomemben del srečanja je bila tudi izmenjava informacij med strokovnjaki, ki so vključeni v pripravo strateških dokumentov, programov del in načrtov posegov na vodah, strokovnjaki, ki se v postopke vključujejo s strokovnimi mnenji in usmeritvami, ter izvajalci posegov, ki zapisano udejanjajo na terenu.

Vse informacije o PUN 2023 - 2028 in predstavitve z dogodka so na voljo na spletni strani projekta LIFE-IP NATURA.SI.

Predavateljica za mizo, v ozadju PowerPoint predstavitev za udeležence.
1 / 3