Skoči do osrednje vsebine

Sprostitev prometa preko nadvoza čez železniško progo v Ivančni Gorici

Včeraj je stekel promet po novo zgrajenem nadvozu čez železniško progo v Ivančni Gorici, ki bo povezal zahodno obvoznico z industrijsko cono na Stantetovi ulici in dostopom na avtocesto.

Dela so obsegala izgradnjo zahodne obvoznice s predvideno infrastrukturo, ki se na obstoječo cesto R3-646, odsek 1195 Grosuplje–Ivančna Gorica priključuje preko obstoječega krožnega križišča, na drugi strani pa na južno obstoječo povezovalno cesto v obrtni coni. Obsegala so tudi izgradnjo nadvoza čez regionalno železniško progo št. 80 državna meja Metlika – Ljubljana v km 117+193, rekonstrukcijo obstoječega mostu čez Stiški potok, izvedbo nove dostopne poljske poti, ureditev steze z ločenimi površinami za pešce in kolesarje, odvodnjavanja, cestne razsvetljave, prestavitev gospodarske infrastrukture ter postavitev prometne opreme in signalizacije.

Vrednost gradbenih del je znašala 3.166.568,00 evra, od katerih je Direkcija za infrastrukturo krila 2.992.406,57 evra, razliko 174.161,43 evra pa Občina Ivančna Gorica.

Nadvoz čez železniško progo v Ivančni Gorici

Nadvoz čez železniško progo v Ivančni Gorici | Avtor: Direkcija za infrastrukturo