Skoči do osrednje vsebine

Letošnji mednarodni dan izobraževanja posvečen preprečevanju sovražnega govora

Mednarodni dan izobraževanja, ki ga beležimo 24. januarja, UNESCO tokrat posveča boju proti sovražnemu govoru. Pri tem izpostavlja vlogo izobraževanja in učiteljev, saj ti lahko pomembno prispevajo k ozaveščanju in vzgajanju k strpnejši komunikaciji.
Učiteljica in učenci sedijo v razredu in se smeje pogovarjajo.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se aktivno vključuje v preprečevanje medvrstniškega nasilja in ustvarjanje varnega ter spodbudnega učnega okolja v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih. | Avtor: photographee.eu

Tematika zaznavanja in preprečevanja sovražnega govora v zadnjih letih vse glasneje odmeva, tudi v oziru komunikacije med mladimi v šolah in prek spletnih aplikacij oziroma družabnih omrežij.  Generalna direktorica mednarodne organizacije UNESCO, Audrey Azoulay, je ob tej priložnosti med drugim sporočila, da je najboljša obramba pri preprečevanju širjenja sovražnega govora prav izobraževanje in s tem postavljanje temeljev za vključujočo, demokratično družbo, ki spoštuje človekove pravice. Za dosego tega cilja moramo bolje izobraževati in podpirati tudi učitelje. Generalna konferenca UNESCO je s tem ciljem nedavno tudi posodobila svoje Priporočilo o izobraževanju za mir, človekove pravice in trajnostni razvoj (povezava v angleškem jeziku). Gre za edini tovrstni standardni instrument na svetovni ravni.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje aktivno pri spodbujanju strpnejše komunikacije in ustvarjanju spodbudnega učnega okolja

Preprečevanje sovražnega govora oziroma spodbujanje strpne in spoštljive komunikacije sta cilja, h katerima je zavezano tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Vlada Republike Slovenije je tako v lanskem letu vzpostavila strateški svet za preprečevanje sovražnega govora, med bolj izpostavljenimi vidiki pa je komunikacija med mladimi, še posebej v šolskem in spletnem okolju.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se aktivno vključuje v preprečevanje medvrstniškega nasilja in ustvarjanje varnega ter spodbudnega učnega okolja v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Sodeluje s številnimi institucijami, vključno z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Pedagoškim inštitutom ter nevladnimi organizacijami. Med te dejavnosti sodijo organizacija posebnega dneva kulture nenasilja in strpnosti, vzpostavitev spletne podstrani za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šolah ter posodobitev protokolov za ravnanje ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega, družinskega in spolnega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ministrstvo prav tako informira vzgojno-izobraževalne zavode, pripravlja smernice za smiselno uporabo digitalne tehnologije v izobraževanju in sodeluje pri izvajanju drugih aktivnosti, kot je denimo nacionalna kampanja v slovenskem letu duševnega zdravja, ki je vključevala izdajo priročnika za devetošolce.

Ministrstvo skupaj z ostalimi inštitucijami prav tako nudi podporo in svetovanje zavodom v primeru nasilja. Zagotavlja usposabljanja za učitelje v okviru programov stalnega strokovnega usposabljanja, ki zajemajo teme čustvenih in socialnih kompetenc, kot so vzgajanje za integriteto, inkluzivno vodenje, obvladovanje poklicnega stresa in druge.

Slovenija se ob tem  vključuje v raziskave, ki med drugim pridobivajo podatke o socialno-čustvenem odzivanju otrok, učencev in dijakov, pojavih medvrstniškega nasilja, pripadnosti šoli, pozitivnih povezavah med vrstniki, odnosih med učitelji in učenci ter drugih dejavnikih.

Projekt Varno in spodbudno učno okolje, pod vodstvom Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, se osredotoča na razvoj preventivnega pristopa na šolah, krepitev čustvenih in socialnih kompetenc ter odzivanje na neželeno vedenje. Prek spletne učilnice, posnetkov in pripravljenih gradiv se strokovni delavci lahko opolnomočijo s strategijami za izvajanje konkretnih aktivnosti za doseganje varnega in spodbudnega učnega okolja.

V okviru mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost medtem poteka projekt Digitrajni učitelj, ki se osredotoča na razvoj digitalnih kompetenc učečih se, vključno z obravnavo medvrstniškega nasilja na internetu. Vse te dejavnosti kažejo na celovit pristop k preprečevanju nasilja in ustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja v slovenskih šolah in vrtcih.

Minister Felda: zahvala vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju za kakovostno delo na področju ustvarjanja spodbudnega učnega okolja

Posvečanje pozornosti spoštljivi komunikaciji je ena od ključnih prvin, ki soustvarja spodbudno učno okolje, se strinja minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda. »Pojav sovražnega govora je po vsej Evropi skrb vzbujajoč, še posebej, ker se pojavlja v vseh delih življenja, tako v medsebojnih pogovorih in v komunikaciji na družbenih omrežjih,« razmišlja minister Felda in se obenem zahvaljuje vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju za kakovostno delo na tem področju. »Ugotavljamo, da izvajanje marsikatere od nalog sovpada s priporočili Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora. Ob tem se zahvaljujem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju za vsa prizadevanja in opravljeno delo, ki jih vlagate v spoštljive odnose in komunikacijo med vsemi deležniki v vzgoji in izobraževanju.«