Skoči do osrednje vsebine

Vodnik po trajnostni potrošnji – Brez nepotrebnih stvari bo tvoje življenje lepše in bolj zadovoljno

Kupovati ali ne kupovati? Naše odločitve so pomembne. Imamo moč, da vplivamo na ohranjanje ravnotežja v okolju. Naivno bi bilo, če se ne bi odločili za manj škodljive in bolj zdrave alternative. Pri tem naša izbira pogosto ne bo ostala osamljena – dobre ideje lahko povežejo množice ljudi, ki lahko spremenijo delovanje celotnega sistema.

Potrošniki spreminjamo svet. Kako in s čim, boste izvedeli v publikaciji, ki smo jo pred kratkim izdali na Agenciji za okolje.

Vodnik po trajnostni potrošnji bralce seznani s ključnimi izzivi na petih pomembnih življenjskih področjih, ki najbolj vplivajo na okolje: prehrana, bivanje, mobilnost, gospodinjski aparati in izdelki.

Predlaga mogoče rešitve, začrta priporočila za povečanje trajnosti in opiše nekatere primere dobrih praks v Sloveniji.

Priročnik prikaže tudi grafe, objavljene v Kazalcih okolja v Sloveniji (ARSO), in različne diagrame ter tako predstavi stanje na navedenih petih področjih. Pri njihovem opisu sledi fazam v življenjskih krogih izdelkov. Vsak izdelek ima svoj življenjski krog – nikoli se kar ne »pojavi« v trgovini in tudi ne »izgine« v trenutku, ko se ga naveličamo. Njegova pot se začne, ko začnejo pridobivati surovine, iz katerih ga bodo izdelali, nadaljuje se s fazo predelave, da se pridobi material, v tretji fazi se izdelek proizvede, nato sledi faza uporabe. Zadnja, peta faza nastopi, ko smo izdelek nehali uporabljati. Prav vsaka od življenjskih faz izdelka ima podnebne, okoljske, družbene in zdravstvene vplive. Šele ko vplive posameznih faz seštejemo, dobimo celotno sliko o širšem učinku izdelka na okolje. V vsaki življenjski fazi izdelka pa lahko negativne posledice za okolje zmanjšamo. Kot potrošniki imamo največje možnosti za vpliv in zato odgovornost v času, ko izdelek kupimo, ko ga uporabljamo in ko razmišljamo o tem, kako ga bomo zavrgli.

V zadnjem delu vodnika so objavljene dodatne informacije in povezave do bolj poglobljenih spletnih virov. Trajnostno potrošnjo in teme, ki jih vodnik obravnava, na evropski ravni poglobljeno spremlja Evropska agencija za okolje preko omrežja Eionet (Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje Evropske agencije za okolje),  v katerem sodeluje tudi Slovenija.

Naslovnica Vodnika po trajnostni potrošnji

Vodnik po trajnostni potrošnji | Avtor: Agencija za okolje