Skoči do osrednje vsebine

Podpisana pogodba za dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana

Naročnik Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, izvajalec podjetje Kolektor Koling in uporabnik UKC Ljubljana so danes podpisali pogodbo za dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana – 1. faza s pogodbeno vrednostjo 95,5 milijona evrov z vključenim DDV.

Gradbena dela, ki jih bo izvedla skupina ponudnikov Kolektor Koling, d. o. o., in CGP, d. d., bodo zajemala gradbena, obrtniško zaključna in instalacijska dela, dobavo in montažo  vgradne medicinske in tehnološke opreme ter izvedbo zunanje ureditve, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.

Začetek del je predviden z uvedbo izvajalca v delo, ki bo predvidoma v mesecu aprilu 2024. Rok za izvedbo del je 727 dni od uvedbe v delo.

Dograditev nove infekcijske klinike – 1. faza obsega 24.800 kvadratnih metrov bruto površine. V objektu je predvidena ureditev prostorov za zahtevnejši bolnišnični program, ki je ključen za nadaljnje delo klinike – prostori za urgenco z diagnostiko in terapijo, specialistične ambulante in 24-urni hospital, oddelek intenzivne in polintenzivne terapije, otroški oddelek, oddelek za zelo nalezljive bolezni ter operacijska dvorana, ki bo hkrati služila tudi kot razbremenitev centralnega operacijskega bloka. Prostori bodo urejeni skladno z zadnjimi smernicami in standardi na področju projektiranja bolnišničnih objektov. Poleg tega je v sklopu novogradnje predviden tudi prostor za centralno-oskrbovalne službe, upravno-administrativne in strokovne službe, tehnične prostore z instalacijskimi sistemi ter parkirišča za zaposlene. V obstoječem, delno prenovljenem objektu bo ostal manj zahteven bolnišnični program. 

Namen investicije je izboljšati infrastrukturno pripravljenost javnega zdravstva v Republiki Sloveniji za odkrivanje, omejevanje širjenja in zdravljenja kužnih bolezni ter okrepiti odpornost slovenske družbe kot celote na pandemije in epidemije. Širši cilj investicije je v okviru Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana izboljšati pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene obravnave vseh bolnikov s kužnimi boleznimi in s tem omogočiti javnemu zdravstvenemu sistemu v Osrednjeslovenski (največji) statistični in zdravstveni regiji, za nekatere okužbe in bolezni pa v nacionalnem okviru, da nadalje izboljša uspešnost odkrivanja in zdravljenja prenosljivih bolezni.

Projekt bo sofinanciran z nepovratnimi evropskimi sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost v višini 70 milijonov evrov.