Skoči do osrednje vsebine

Uprava za jedrsko varnost zaposli sodelavca

Uprava za jedrsko varnost išče novega sodelavca, višjega svetovalca v Službi za splošne zadeve.

V Službi za splošne zadeve za nedoločen čas zaposlimo višjega svetovalca.

Delovne naloge obsegajo organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Prednosti pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri, poznavanjem delovanja državne uprave in postopkov javnega naročanja.

Delo je raznoliko, ponuja veliko delovnih in strokovnih izzivov, poleg tega je omogočeno tudi delo na domu in stalno izobraževanje v Sloveniji in tujini, tako na pravnem področju kot tudi na drugih področjih, povezanih z delovanjem upravnega organa.

Obravnavne bodo vse prijave, ki bodo poslane na gp.ursjv@gov.si, do 18. januarja 2024.