Skoči do osrednje vsebine

Sanacija spodnjega dela hudourniških grap na cesti Poljana–Mežica (Nužijev plaz)

Direkcija za infrastrukturo vodi postopek pridobivanja projektne dokumentacije za sanacijo spodnjega dela hudourniških grap, ki so v območju državne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana–Šentvid v km 1,250 (Nužijev plaz), ki bo omogočala nemoteno prevoznost, to pomeni dvosmerni promet v območju plazu.

Predvidena je sanacija v dveh fazah.

V pripravi je izvedbeni načrt prve faze, ki vključuje dimenzioniranje in določitev pogojev za izgradnjo stranskih masivnih kamnito betonskih zidov, tlakovane podlage prepusta, ležišč za prosto ležeče plošče ter statični izračun in delavniški načrti za izdelavo prefabriciranih plošč, prestavitev vodovoda in optičnega omrežja ter sistema za alarmiranje ob pomiku plazišča.

Vgradnja prefabriciranih plošč je možna 30 dni od izdelave. Glede na navedeno je začetek del na terenu predviden konec februarja. Dela prve faze pa bodo zaključena predvidoma v začetku maja.

Ves čas, do zaključka del prve faze, bo promet potekal izmenično enosmerno (polovična zapora).

Druga faza sanacije zajema utrditev brežin dveh hudourniških grap in postavitev dveh mrežnih pregrad. V teku je izdelava izvedbenega načrta za sanacijo hudourniških grap. Izvedba te faze je predvidena po zaključku prve faze (maja letos) in bo zaključena predvidoma v 90 dnevih.

V času del so predvidene občasne polovične zapore ceste zaradi dovoza in odvoza materialov.

Po izvedbi prve faze sanacijskih del bo ob normalnih vremenskih pogojih zagotovljena zadostna pretočnost materiala (blatnih tokov) skozi prepust v Mežo. Po zaključku druge faze pa bosta v primerih ekstremnih vremenskih pogojev mrežni pregradi zadržali presežne količine materiala (katere prepust ne bi mogel prevajati), hkrati pa bo zavarovan tudi stanovanjski objekt.

Zemljevid s približnim prikazom lokacije

R2-425, odsek 1265 Poljana–Šentvid v km 1,250