Skoči do osrednje vsebine

Javni posvet o Strategiji Vlade na področju priseljevanja

V sodobnem globalnem svetu mora biti ključno izhodišče politik na področju migracij varnost ob hkratnem spoštovanju temeljnih človekovih pravic in prepoznavanje izzivov tako družb, iz katerih ljudje prihajajo, kot družb, kamor se namenjajo oziroma priseljujejo.

Upravljanje migracij mora biti celovito in mora hkrati omogočati prilagajanje izvajanja konkretnih politik in ukrepov aktualnim razmeram tako globalno kot tudi lokalno.

Vprašanja, povezana z migracijami, se dotikajo različnih vidikov družbe, zato je za oblikovanje strategije, ki se osredotoča na vidike priseljevanja, potreben odprt in vključujoč dialog z vsemi ključnimi deležniki. Za pripravo Strategije Vlade je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, ki skrbi za pripravo predloga strategije. Kljub temu pa želimo k sodelovanju pri razpravi o ključnih poudarkih strategije povabiti tudi širšo javnost.

V ta namen na Ministrstvu za notranje zadeve organiziramo javni posvet, ki bo v sredo, 17. januarja 2024, ob 9. uri, v kongresni dvorani ministrstva na Litostrojski 54 v Ljubljani.

Razprava bo strukturirana v štiri panele, vsak pa bo obravnaval enega od štirih ključnih strateških ciljev, ki jih opredeljuje strategija priseljevanja.

Vaše sodelovanje in dragoceni prispevki med tem odprtim dialogom bodo pomembno prispevali k oblikovanju trdne in učinkovite strategije vlade na področju priseljevanja.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 15. januarja 2024, do 15. ure na e-poštni naslov aleksandra.noc@gov.si. Število mest je omejeno.

  do
Ljubljana, kongresna dvorana ministrstva na Litostrojski 54

Javni posvet o Strategiji Vlade na področju priseljevanja

Na Ministrstvu za notranje zadeve organiziramo javni posvet o Strategiji Vlade na področju priseljevanja. K sodelovanju pri razpravi smo povabili širšo javnost, saj želimo, da v odprtem dialogu vsi skupaj pomembno prispevamo k oblikovanju trdne in učinkovite strategije.